Dostępny jest już plan praktyk na Zimę 2017 w Świątyni Głównej – Warszawskim Ośrodku Zen:
http://bit.ly/2ztmyDi