Poszukujemy Głównego Nauczyciela Dharmy, który obejmie pieczę nad dyscypliną Zimowego Kyolche 2018 i bambusowym chukpi sygnalizującym początek praktyki oraz będzie wspierał uczestników swoją radą i doświadczeniem.

Zainteresowane osoby powinny być co najmniej Nauczycielami Dharmy, ewentualnie w treningu, oraz wyrazić gotowość do pełnienia tej funkcji przez co najmniej 3 tygodnie odosobnienia. Główny Nauczyciel Dharmy otrzymuje 30% zniżki od opłaty za odosobnienie.

 

Poszukujemy też Mistrza Kuchni na dziewiąty tydzień Kyolche – osoby, która ma doświadczenie w gotowaniu, zwłaszcza na odosobnieniach i będzie uczestniczyć w praktyce nieodpłatnie.