W czasie trwania Sangha Weekendu odbędzie się
Pierwsza Europejska Konwencja Sanghowa
“Słuchanie głosów Sanghi”

<Do dyskusji można dołączyć online!>

 

Czym jest Konwencja Sanghowa?

Konwencja Sanghowa to Ty! Po raz pierwszy członkowie europejskich ośrodków zen i grup mogą podzielić się doświadczeniami i spostrzeżeniami oraz omówić swoje pomysły oraz obawy dotyczące naszej Sanghi.
Będą mogli głosować za pozytywnymi zmianami, które pomogą naszej Szkole w adaptacji do współczesnej kultury, zachowując jej podstawową tradycję tak, abyśmy mogli jak najlepiej pomóc temu szybko zmieniającemu się światu.
Rezultat głosowań zostanie zaprezentowany Europejskiej Grupie Nauczycieli, która uwzględni je w swoich decyzjach.
Możesz przeczytać o tym w statucie.

Kto powinien się pojawić?

Każdy Ośrodek i Grupa Zen są proszone o oddelegowanie dwóch osób na naszą konwencję. Jeden z delegatów może być równocześnie reprezentantem na Europejskim Zgromadzeniu Członków (opacie i kierowniku, doczytaj szczegóły), które odbędzie się wcześniej i tym razem jedynie krótko zatwierdzi nasze administracyjne raporty. Idealnie konwent Sanghi powinien składać się ze wszystkich Starszych Nauczycieli Dharmy, dodatkowo – delegatów Sangh oraz wszystkich Nauczycieli prowadzących. Ci ostatni nie mają prawa głosować na tym zgromadzeniu.

Dlaczego Ty?

Konwencja to sposób, w jaki możesz wykorzystać swoje spostrzeżenia, pomysły oraz obawy na korzyść całej społecznośći SZKU, ponieważ możesz mieć coś ważnego do powiedzenia i poszukiwałeś/aś właściwej sytuacji, by zabrać głos.

Kiedy?

8-9 Września 2018, po krótkim spotkaniu członków (MoM) w Wu Bong Sa.
Zapisz teraz datę, ponieważ konwent Sanghi może być zwoływany raz na 3-5 lat.

O czym będziemy rozmawiać?

Czy jest coś, co chciałeś/aś wyrazić od dłuższego czasu? Co jest dla Ciebie ważne i interesujące? Jeden z tematów zaproponowanych na Konwencję Sanghową przez MoM 2017 to Raport Millenialsów, który mówi o wyzwaniach stojących przed młodym pokoleniem w ramach ich praktyki i w odniesieniu do “zagadnienia różnorodności kulturowej, edukacji, religii, wartości, zdrowia, ochrony środowiska, sprawiedliwości społecznej oraz technologii.” A jakie są Twoje rekomendacje dla otwartej i żywej Dharmy oraz Sanghi?

Z Waszych dotychczasowych listów wyłoniliśmy tematy: (1) Dodatkowe formy wspólnego działania; (2) Praktyka zen dla początkujących; (3) Więcej buddyjskiej edukacji; (4) Potencjał Nauczycieli Dharmy i członków, a Wasz stosunek do nich został zbadany w ankiecie, która zostanie omówiona na konwencji:

ZOBACZ REZULTATY 100 ODPOWIEDZI

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapisz się na Newsletter, a otrzymasz najnowsze informacje o odosobnieniach i wydarzeniach prosto do swojej skrzynki.

Właśnie zapisałeś się na listę, czekaj na wiadomości.