Wszystkie nasze ośrodki i grupy oferują możliwość uczestnictwa w codziennej praktyce. Jeżeli chcesz pojawić się pierwszy raz na takim spotkaniu, umów się na krótkie wprowadzenie z osobami odpowiedzialnymi za dany ośrodek lub grupę. Sposób skontaktowania się z takimi osobami jest podany wraz ze spisami ośrodków i grup. Na praktyki poranne składają się: 108 pokłonów, śpiewy oraz siedzenie. Praktyki wieczorne zawierają śpiewy i siedzenie, natomiast na ogół nie wykonuje się pokłonów.
Formy praktyki w naszej szkole pomyślane są tak, aby fizyczne względy nie były dla nikogo ograniczeniem i każdy był w stanie im sprostać. Informacje o porach praktyk znajdziesz na stronach poszczególnych ośrodków (np. dla Warszawskiego Ośrodka Zen).