Członkiem szkoły może zostać każda osoba, która praktykuje w Sandze lub jest jej sympatykiem przynajmniej przez okres trzech miesięcy bądź też po zakończeniu próbnego miesiąca jako rezydent Ośrodka.
Aby zostać członkiem należy złożyć w biurze szkoły wypełniony formularz ankiety członkowskiej (można go otrzymać w każdej Grupie lub Ośrodku) oraz opłacić wpisowe w wysokości miesięcznej składki członkowskiej i składkę z góry za miesiąc następny.
Do obowiązków członka należy branie czynnego udziału w życiu Sanghi. Członkowie otrzymują dostęp do wewnętrznych list mailingowych Szkoły oraz mają pierwszeństwo udziału w odosobnieniach medytacyjnych, a po trzech miesiącach członkostwa zyskują prawo do zniżek w opłatach za nie. W przypadku zalegania ze składkami ponad trzy miesiące automatycznie następuje utrata członkostwa i powrót do statusu sympatyka Szkoły. Od aktywnych członków oczekuje się wspierania Szkoły podstawową składką członkowską.

Aktualna wysokość miesięcznej składki członkowskiej:
50 PLN    dla osób bez wskazań oraz dla posiadaczy pięciu wskazań
60 PLN    dla Nauczycieli Dharmy oraz Nauczycieli Dharmy W Treningu