PRAWA GOŚCIA

GOŚĆ MA PRAWO DO:

  • Poszanowania swojej prywatności i własności rzeczy osobistych,
  • Korzystania z pokoju i części wspólnych Ośrodka (Sala Dharmy, kuchnia, łazienki, korytarze, pralnia, bagażownia, ogród, itp.) – pod warunkiem, że nie koliduje to z innymi wydarzeniami w Ośrodku np. z sesjami medytacyjnymi, ceremoniami, wynajem itp.,
  • Korzystania bez dodatkowych opłat z pralki, proszku do prania i suszarni (korzystanie z automatycznej suszarni możliwe jest po uzgodnieniu z Gospodarzem),
  • Korzystania bez dodatkowych opłat z bezprzewodowego Internetu.

W przypadku łamania postanowień niniejszego Regulaminu gość może być poproszony o opuszczenie Ośrodka. Decyzja Opata lub/i Zarządu o opuszczeniu przez gościa Ośrodka jest decyzją, która staje się prawomocna z chwilą ogłoszenia jej gościowi.