ZOSTAŃ GOŚCIEM

GOŚCIEM ŚWIĄTYNI MOŻE BYĆ KAŻDA OSOBA, KTÓRA:

 • Przesłała online >formularz zgłoszeniowy<,
 • W przypadku osób cierpiących na przewlekłe choroby lub dolegliwości na tle zdrowia psychicznego – odbyła szczegółową rozmowę i wypełniła dodatkowy formularz zawierający informacje o chorobie, jej przebiegu, zażywanych lekach i danych lekarza prowadzącego oraz osób, które należałoby powiadomić w razie zdarzenia związanego z chorobą,
 • Uzyskała zgodę Opata Wu Bong Sa na pobyt w Ośrodku,
 • Przestrzega regulaminu p.poż. który wywieszony jest na werandzie głównego domu, a w szczególności przestrzega zakazu używania otwartego ognia, w tym palenia świec i kadzidełek w pokojach,
 • Przestrzega postanowień Zarządu Ośrodka, zwłaszcza Nauczyciela Prowadzącego, Opata Ośrodka, Do Gama i Gospodarza,
  6. dba o harmonijne współżycie z pozostałymi mieszkańcami Ośrodka, a zwłaszcza przestrzega ciszy nocnej między godziną 22:00 a 5:30,
 • Utrzymuje porządek w swoim pokoju oraz częściach wspólnych Ośrodka,
 • Powstrzymuje się od wprowadzania jakichkolwiek stałych zmian w substancji budynku i zajmowanego pokoju,
 • Dba o świeżość własnych produktów żywnościowych usuwając produkty psujące się i przeterminowane,
 • Szanuje własność wspólną oraz własność prywatną nauczycieli, mieszkańców i gości,
 • Dba o higienę osobistą i czystość odzieży,
 • Przestrzega zakazu wnoszenia alkoholu oraz narkotyków na teren Ośrodka i przebywania pod ich wpływem oraz wnoszenia i spożywania mięsa, jak i palenia papierosów,
 • Zobowiązuje się do uczestnictwa w praktykach porannych, chyba że inne obowiązki wymuszają skrócenie praktyki lub z niej rezygnację.