OGŁOSZENIE O WYBORACH OPATA
GŁÓWNEJ ŚWIĄTYNI – WARSZAWSKIEGO OŚRODKA ZEN

Ogłaszam wybory na Opata Głównej Świątyni – Warszawskiego Ośrodka Zen. Wybory odbędą się 17 grudnia 2017 w Świątyni Głównej na ulicy Małowiejskiej 24 w Warszawie o godzinie 14:00.
Opatem GS-WOZ może zostać każdy członek Szkoły Zen Kwan Um, który deklaruje możliwość zamieszkania w Głównej Świątyni przez minimum 50% czasu każdego tygodnia.

Termin zgłaszania kandydatów (siebie lub innej osoby) do wyborów to 10 grudnia 2017 do godziny 9:00. Kandydatów zgłaszamy do Nauczyciela Prowadzącego i Opata GS-WOZ Mistrza Zen Joeng Hye osobiście, telefonicznie (516 633 610) lub mailowo (kwanum@zen.pl). Tego dnia zostanie też rozesłana do członków GS-WOZ informacja o kandydujących osobach. Zachęcamy jednak do jak najwcześniejszych zgłoszeń, ponieważ każdą kandydaturę zatwierdza po zgłoszeniu Nauczyciel Prowadzący.  Wszyscy zgłoszeni kandydaci muszą potwierdzić swoją gotowość kandydowania i odbyć rozmowę z Nauczycielem Prowadzącym, a o 14:00 w dniu wyborów muszą zjawić się osobiście w Świątyni Głównej.

Wybory będą odbywać się 17 grudnia 2017 na dwa sposoby jednocześnie. Każdy z wyborców może wybrać tylko jedną metodę głosowania.

(1)   drogą elektroniczną
a.      osoby, które nie mogą pojawić się osobiście, proszone są o zgłoszenie swoich adresów mailowych i chęci głosowania elektronicznie (do 10 grudnia) na adres biura: kwanum@zen.pl
b.     o godzinie 6:00 w dniu wyborów komisja skrutacyjna udostępni Wam arkusz elektroniczny wraz z informacją o zatwierdzonych kandydatach oraz instrukcją głosowania
c.      możecie z niego skorzystać do godziny 13:30

(2)   przez udział osobisty
a.      o godzinie 14:00 rozpocznie się spotkanie, na którym będzie można zadać pytania obecnym kandydatom
b.     pomiędzy godziną 14:30 a 15:00 odbędzie się głosowanie metodą tradycyjną poprzez karty do głosowania

Ważność głosów oddanych elektronicznie i metodą tradycyjną jest taka sama, głosowania są tajne.
Informujemy, że by skorzystać z gwarantowanego członkom biernego i czynnego prawa wyborczego zgodnie ze statutem Szkoły Zen Kwan Um należy mieć uregulowane składki za wrzesień, październik, listopad 2017 odprowadzone na konto GS-WOZ oraz zadeklarować przynależność do GS-WOZ.

09 grudnia 2017 r.
PO Opata Świątyni Głównej – Warszawskiego Ośrodka Zen
Andrzej Piotrowski (Joeng Hye)

Chczesz więcej inforacji?

Zapisz się, a będziesz dostawał najnowsze informacje prosto na swoją skrzynkę!

Właśnie zapisałeś się na listę, czekaj na wiadomości.

%d bloggers like this: