Ceremonia rocznicowa dla Wu Bong Sunima oraz ceremonia inka!

(for English please scroll down)

Drodzy,

Szkoła Zen Kwan Um / Europa i Izrael wraz z Warszawskim Ośrodkiem Zen Wubongsa w Polsce serdecznie zapraszają na ceremonię rocznicową Wu Bong SSN (10-lecie śmierci), ceremonię inka i spotkanie członków KUSZE. Mamy nadzieję, ze będzie to wyjątkowych weekend i wspaniałe spotkanie polskiej oraz europejskiej Sanghi.
Ceremonia inka to inaczej przekazanie pięczęci nauczania kandydatowi na nauczyciela. Tego typu wydarzenia mają miejsce u nas zwykle nie częściej raz na kilka-kilkanaście lat, także serdecznie zapraszamy!

Ramowy plan wydarzenia:

sobota 22.04:
14:00-16:30 Spotkanie sanghi
17:00-18:00 Uroczystość rocznicowa Wu Bong Sunim
18:30 Kolacja
20:00 Impreza z DJ-em

niedziela 23.04:
6:15-7:00 Poranna praktyka
7:15 Śniadanie
8:00 Praca zen
9:00-10:30 Ceremonia inka
11:00-12:30 Spotkanie członków Sanghi Europejskiej
13:00 Obiad
Sprzątanie i wyjazd

Przyjazd: Prosimy o przybycie w sobotę po południu lub w ciągu dnia, jeśli chcesz pomóc.
Opłata za rejestrację: Sobota i niedziela: 150 zł / 35 euro
Uwaga dotycząca opłaty za udział: Utrzymujemy ceny na możliwie najniższym poziomie, szczególnie jeślichodzi o wydarzenia sanghowe. Jak wszyscy wiemy w ostatnim czasie koszty znacznie wzrosły, zwłaszcza ceny jedzenia. Opłata obejmuje podstawowe koszty trzech posiłków oraz noclegu w ośrodku. Żądana kwota to sugerowane wytyczne. Jeśli możesz wpłacić więcej, byłoby to bardzo pomocne w próbie pokrycia wszystkich innych kosztów:
Szkoła Zen Kwan Um w Polsce
ul. Małowiejska 22/24 04-962 Warszawa
MBANK 73114020040000370282980686
Prosimy o płacenie z góry przelewem, bardzo ułatwi nam to przygotowania i obsługę wydarzenia!
Termin rejestracji i płatności: do 15 kwietnia 2023 r

Udział w samych uroczystościach (bez wyżywienia i noclegu) jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji, ale zachęcamy do wpłacania datków i wspierania w ten sposób wydarzenia. Dziękujemy!

Zakwaterowanie: Pokoje wspólne, Sala Dharmy w Wubongsa (prosimy o przywiezienie własnych śpiworów i ręczników), ew. własny namiot.
Adres: ul. Małowiejska 22, Warszawa; GPS: 52.162429, 21.19724
Jak dojechać: zen.pl/dojazd

ENGLISH

Kwan Um School of Zen / Europe and Israel together with Warsaw Zen Center Wubongsa in Poland would like to cordially invite you to join our Wu Bong SSN Memorial and Meeting of Members.

Time: April 22-23nd, 2023

Arrival: Please arrive on Saturday afternoon or during the day, if you want to help around

Registration Fee:
Saturday and Sunday: 150zł / 35 euro
Note on the rate: We are keeping prices as low as possible for these special sangha events. As we all know, costs have risen considerably since we met in years before, especially food. The fee covers basic costs of three meals and accomodation at the center. The  requested amount is suggested guidelines. If you can contribute more, it would be very helpful in an attempt to cover all the other costs:
Foreign transfers:
Szkoła Zen Kwan Um w Polsce
ul. Małowiejska 22/24 04-962 Warszawa
SWIFT CODE: BREXPLPWMBK
PAYMENTS IN EURO:
IBAN PL44114020040000301217561128

Just attending the ceremonies (no meals or overnight stay) is free and it doesn’t require registration but we encourage you to donate and support the event in this way. Thank you!

Registration and Payment Deadline: April 15th, 2023

Accomodation:
Dharma Hall in Wubongsa (please bring your own sleeping bags and towels), own tent or arranged individually hotel

Address: Małowiejska 22 Street, Warsaw; GPS: 52.162429, 21.19724

How to get there: zen.pl/dojazd

General Schedule:

Saturday 22/04:
14:00-16:30 Sangha meeting
17:00-18:00 Anniversary ceremony for Wu Bong Sunim
18:30 Dinner
20:00 DJ party

Sunday 23/04:
6:15-7:00 Morning practice
7:15 Breakfast
8:00 Zen work
9:00-10:30 Inka ceremony
11:00-12:30 Meeting of Members of the European Sangha
13:00 Lunch
Clean up and Departure