Dwudniowe odosobnienie (YMJJ) z Chon Mun Sunimem w Katowicach oraz Ceremonia Wskazań – WYDARZENIE ODWOŁANE

Ceremonia Wskazań

Katowicki Ośrodek Zen – ul. Zagrody 22, 40-729 Katowice-Ligota

Katowicki Ośrodek Zen Serdecznie zaprasza na Ceremonię przyjęcia buddyjskich wskazań, która odbędzie się w niedzielę, 8 listopada 2020 o godzinie 12.00

Ceremonię poprzedzi krótkie YMJJ. Mistrzem Wskazań będzie Mnich Zen Chon Mun Sunim JDPS.

Zgłoszenie chęci przyjęcia wskazań proszę wysyłać na adres e-mail Katowickiego Ośrodka Zen:   kwanum.katowice@gmail.com

Jeśli ktoś z Was jeszcze nie ma wskazań Zen to zachęcam do wzięcia 5 wskazań.
Jeśli ktoś ma 5 Wskazań to może wziąć 10 wskazań z ukierunkowaniem na Nauczyciela Dharmy.
Jeśli ktoś z Was ma 10 Wskazań od 3 lat i czuje, że jego praktyka jest mocno związana ze Szkołą Zen Kwan Um to po akceptacji nauczyciela prowadzącego w naszym przypadku to Chon Mun Sunim może taka osoba zostać Nauczycielem Dharmy w stylu Szkoły Zen Kwan Um.


Nauczyciel Dharmy
 okazuje większe zaangażowanie w życie Ośrodka Zen oraz pomaga nowo przybyłym osobą np. wprowadzeniem ich do praktyki zen w stylu Szkoły Zen Kwan Um, prowadzenie praktyki w Ośrodku… itp.
UWAGA:
Osoby chcące przyjąć 5 Wskazań w zgłoszeniu napisanym na adres E-mail:
prosze napisać równiesz swoje pełne Imię i Nazwisko (tak jak jest napisane w Dowodzie Osobistym)
 
Jeśli ktoś ma już 5 Wskazań i będzie przyjmował 10 Wskazań to bardzo proszę w zgłoszeniu
napisać koniecznie swoje Imię i Nazwisko  (tak jak jest napisane w Dowodzie Osobistym)
oraz swoje imię Dharmy które otrzymał biorąc 5 Wskazań.
Imię Dharmy jest napisane na Certyfikacie przy otrzymaniu 5 Wskazań.
 
 

 

PLAN:
Rozpoczęcie YMJJ, czwartek 5  listopada 2020,  godz. 18.00
Zakończenie sobota, 7 listopada 2020, godz. 18.00
 
Opłata za YMJJ: 150 zł (Wpłaty na konto Ośrodka do dnia 30 października 2020. W tytule przelewu prosze wpisać. “Darowizna, YMJJ”)
Dokładny plan YMJJ będzie wysłany w późniejszym terminie.
 
Niedziela 8 listopada 2020
Praktyka od 9.00 do 11.00
Następnie  godz. 12.00 Ceremonia Wskazań.
 
Uwaga, bardzo ważne ! 
Zgłoszenie chęci przyjęcia Wskazań proszę nadsyłać najpóźniej do 23 października 2020
Dana Paramita – dla Nauczyciela Prowadzącego Wskazania (to opłata dowolna, niezależna od opłaty za YMJJ):
Przed samą Ceremonią Wskazań wcześniej już przygotowaną kopertę (Dana Paramita) i podpisaną swoim Imieniem i Nazwiskiem kładziemy na ołtarzu do koszyka.
 
Każdy z uczestników tego YMJJ może nocować u siebie w domu jeśli ktoś będzie z daleka może nocować w Ośrodku. 
Można będzie również też dołączyć w trakcie trwania YMJJ, (Jak ktoś by się spóźnił czy będzie chciał przyjść w trakcie już trwania tego YMJJ,
np. po pracy itp…  to nie ma problemu).
 
Zapraszamy!

 

W Dharmie,
Katowicki Ośrodek Zen – Kwan Um
ul. Zagrody 22, 40-729 Katowice-Ligota
www.zen.pl/katowice