Tygodniowe odosobnienie (YMJJ Dnia Oświecenia Buddy) z mistrzynią zen Bon Shim – WYDARZENIE ONLINE

Świątynia Główna Wu Bong Sa w Warszawie serdecznie zaprasza na intensywną tygodniową sesję medytacyjną ONLINE YMJJ z mistrzynią zen Bon Shim. Odosobnienie rozpocznie się w niedzielę 6 grudnia o godzinie 18:30, a zakończy 13 grudnia w niedzielę ok. 13. W czwartek 10 grudnia o 18:30 jest II wejście dla osób mogących uczestniczyć tylko trzy dni.
Plan odosobnienia jest dopasowany do możliwości i zdolności większości uczestników, a przy tym zachowuje istotne elementy występujące w intensywnych, kilkumiesięcznych odosobnieniach. Ważną regułą obowiązującą w czasie trwania YMJJ jest reguła ciszy. Staramy się utrzymywać milczenie oraz zachowywać w sposób cichy, by w ten sposób pomóc zarówno sobie jak i pozostałym uczestnikom odosobnienia w odkrywaniu pierwotnej ciszy naszego umysłu. Taka wzajemna cicha troska, atmosfera skupienia oraz otwartość na wspólne działanie wpływają korzystnie na pogłębianie kontaktu z samym sobą oraz z całym światem, którego wszyscy jesteśmy częścią.
Plan tego wyjątkowego YMJJ uwzględnia również:
– praktykę nocną (od 00:00 do 01:30)
– trzy formy medytacji (zazen, kinhin oraz medytację śpiewów)
– codzienne rozmowy osobiste z mistrzem (praktyka konganów)

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona! Tylko opłacenie całości kosztów gwarantuje udział w sesji.

Zapisy na YMJJ tutaj! REGISTER HERE IN ENGLISH!

YMJJ jest wydarzeniem płatnym. Zebrane środki pieniężne przeznaczone są na pokrycie kosztów oraz na pomoc w utrzymaniu Świątyni Wu Bong Sa jako miejsca otwartego dla wszystkich osób praktykujących.
Osoby zainteresowane prosimy o zapisy do dnia 05.12.2020. Dziękujemy!

PLAN DNIA:

05.00 POBUDKA
05.15 108 POKŁONÓW
05.45 ŚPIEWY PORANNE /* bez Porannej Pieśni Dzwonu /*z YT
06.20 SIEDZENIE ZEN (2 X 30 MIN)
08:00   ŚNIADANIE*

09:00    PRACA
9:30 – 10.20 PRZERWA
10.30 SIEDZENIE ZEN (3 X 35 MIN)
13:00     OBIAD*
13:30 – 14.20 PRZERWA  
14.30 SIEDZENIE ZEN (3 x 35 MIN)
17:00     KOLACJA*
17:30 – 18.20 PRZERWA  
18.30 ŚPIEWY SPECJALNE  /*z YT
19.00 ŚPIEWY CODZIENNE  /*z YT 

19.35 SIEDZENIE ZEN (3 X 30 MIN)
22.00 SEN
*Posiłki nieformalne
PRAKTYKA NOCNA
00.00 POBUDKA
00.10 108 POKŁONÓW
00.30 SIEDZENIE ZEN (2 X 30)

DAILY SCHEDULE

05.00 WAKE UP
05.15 108 BOWS
05.45 MORNING CHANTING/ * without the Morning Bell Song / * with YT
06.20 ZEN SITTING (2 X 30 MIN)
08:00 BREAKFAST *
09:00 WORK
9:30 – 10:20 BREAK
10.30 ZEN SITTING(3 X 35 MIN)
13:00 LUNCH *
13:30 – 14:20 BREAK
14.30 ZEN SITTING(3 x 35 MIN)
17:00 DINNER *
17:30 – 18:20 BREAK
18.30 SPECIAL CHANTING / * from YT
19.00 DAILY CHANTING / * with YT
19.35 ZEN SITTING (3 X 30 MIN)
22.00 SLEEP

* Informal meals

NIGHT PRACTICE
00.00 WAKE UP
00.10 108 BOWS
00.30 ZEN SITTING (2 X 30)