Wykład publiczny z mistrzem zen Joeng Hye: “Kompas zen”

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z mistrzem zen Joeng Hye! Mistrz opowie o wybranych elementach nauczania z “Kompasu zen”, najważniejszej książki mistrza zen Seung Sahna, założyciela Szkoły Zen Kwan Um.

Zapraszamy do Wu Bong Sa w niedzielę 29 września 2019 o 11:00. Wstęp wolny, dobrowolne datki na pokrycie kosztów mile widziane!