YMJJ dla Nauczycieli Dharmy

Świątynia Główna Wu Bong Sa w Warszawie serdecznie zaprasza na  YMJJ dla Nauczycieli Dharmy oraz Nauczycieli Dharmy w treningu. To niezapomniane dwa dni wspólnych warsztatów, wykładów, praktyki oraz integracji.
Zapisy na YMJJ TUTAJ!
YMJJ jest wydarzeniem płatnym, ale tanim (100 zł).  Zebrane środki pieniężne przeznaczone są jedynie na pokrycie kosztów pobytu oraz wyżywienia.
Prosimy o zapisy do dnia 1 listopada 2022. Dziękujemy!

Plan YMJJ Nauczycieli Dharmy 04-06 listopada 2022
Koordynator: Grzegorz Piaskowski, tel. 886 605 089, gpiaskowski@wp.pl

PIĄTEK

18:00 Śpiewy wieczorne

18:50 – 19:20 Siedzenie zen (30 minut)

19:35 – 22:00 Kolacja i integracja  

22:00 Sen

SOBOTA

4:45 Pobudka

5:00 108 pokłonów

5:45 Śpiewy poranne

6:40 Siedzenie zen (2×30 minut)

8:00 – 8:40 Śniadanie

9:00 – 9:30 Praca

10:00 – 12:00 Od stepów pontyjskich do jaskini w Sorim – historyczny i kulturowy kontekst powstania i rozwoju buddyzmu (Igor Piniński PSN)

12:10 – 13:10 Właściwe rozumienie „Sutry serca” (Joeng Hye SSN)

13:30 – 14:10 Obiad

14:40 – 15:40 Rozwój w praktyce (Bon Shim SSN) 

15:50 – 16:20 Kursy dla pczątkujących (Hae In)

16:30 – 17:50 Trening pytań i odpowiedzi (w grupach)

18:20 – 19:00 Kolacja

19:30 Śpiewy specjalne w intencji pokoju

20:00 -20:40 Siedzenie zen 1×40 minut

20:50 -Osoby LGBT+ w sandze, ze szczególnym uwzględnieniem transpłciowości. (Piotr Kiewisz)

22:00 Sen

NIEDZIELA

4:45 Pobudka

5:00 108 pokłonów

5:45 Śpiewy poranne

6:40 – 7:50 Siedzenie zen (2×30 minut)

8:00 – 8:40 Śniadanie

9:00 – 9:30 Praca

10:00  – 12:00 Komunikacja w sandze – dawanie i otrzymywanie informacji zwrotnej (Joanna Gruchot)

12:10 – 12:40 Zamykające koło

13:00 Obiad