YMJJ dla Nauczycieli Dharmy

Świątynia Główna Wu Bong Sa w Warszawie serdecznie zaprasza na  YMJJ dla Nauczycieli Dharmy oraz Nauczycieli Dharmy w treningu. To niezapomniane dwa dni wspólnych warsztatów, wykładów, praktyki oraz integracji.
YMJJ jest wydarzeniem płatnym, ale tanim (100 zł).  Zebrane środki pieniężne przeznaczone są jedynie na pokrycie kosztów pobytu oraz wyżywienia.
Prosimy o ZAPISY TUTAJ do dnia 13 listopada 2023. Dziękujemy!

Plan YMJJ Nauczycieli Dharmy 17-19 listopada 2023
Koordynator: Joanna Gruchot

Sobota: 
5:30 Pobudka
6:00 Pokłony
6:30 Śpiewy poranne
7:30 30 min siedzenia
8-9 Śniadanie
9-9:30 Praca
10:00 – 12:00 Dobra wspólnota SZKU: Jak przeciwdziałać nadużyciom i niewłaściwym relacjom? (Marta Siciarek)
12-13:15 – Warsztat Pytań i Odpowiedzi
13:30 -14:30 – Obiad
14:40 – 15:40 – Sutra Diamentowa (Joeng Hye SSN)
15:50 – 16:50 – Praktyczne podejście do praktyki kong-anowej (Igor Piniński JDPSN)
17:00 – 18:00 – Rola GNDH (Myong Hwa Sunim)
18:30 – 19:30 – Kolacja
19:30 – 20:00 Śpiewy specjalne
20:00- 20:40 40 min siedzenia Zen
22 – cisza nocna
 
Niedziela:
5:30 Pobudka
6:00 Pokłony
6:30 Śpiewy poranne
7:30 30 min siedzenia
8-9 Śniadanie
9-9:30 Praca
10:00- 10:30 – Kwestie formalne w grupach Zen (Grzegorz Maciejewski) 
10:45 – 12:00 – Dyskusje w grupach na wybrane tematy związane z praktyką, szkołą, działaniem grup
12:10 – 12:40 Koło zamykające
13 – Obiad