Zen Day dla początkujących i nie tylko z mistrzem zen Joeng Hye

Warszawski Ośrodek Zen zaprasza wszystkie osoby pragnące rozpocząć praktykę medytacji na DZIEŃ ZEN w malowniczym ośrodku usytuowanym w lasach Falenicy. Zetknięcie się z tą naturalną i ponadczasową metodą pracy z własnym ciałem, oddechem, emocjami oraz umysłem może przyczynić się nie tylko do poprawy naszego samopoczucia, ale również może stać się początkiem długoletniej duchowej wędrówki odkrywania tego, kim tak naprawdę jesteśmy i tego, co w naszym życiu jest najważniejsze.

Praktyka medytacji zen jest praktyką “czystego umysłu” – treningiem ciszy, spokoju, mądrości i współczucia. Są to jakości, które jako istoty ludzkie bez względu na nasz wiek, pochodzenie, wiarę i poglądy powinniśmy nieustannie rozwijać. Dzięki temu możemy żyć w harmonii z samym sobą i wszystkimi istotami żyjącymi wokół nas.

Zapraszamy też osoby z doświadczeniem w medytacji własnej, poszukujące grupy, z którą będą systematycznie praktykować. Jak również zapraszamy wszystkich członków Szkoły Kwan Um, aby wsparli nas swoją obecnością!

Kiedy: sobota, 9 listopada, 10:00 – 19:00

Szczegółowy plan dnia:

10:00 – 11:30 Wprowadzenie mistrza zen Joeng Hye: technika medytacji zen, czyli jak jak utrzymać właściwą pozycję ciała i koncentrację umysłu

11:45 – 12:10 Medytacja zen

12:10 – 12:20 Medytacja chodzona

12:20 – 12:45 Medytacja zen

13:00 Obiad

14:30 Zwiedzanie ośrodka (dla chętnych)

14:40 – 15:00 Medytacja zen

15:15 – 16:30 Pytania i odpowiedzi – mistrz zen Joeng Hye

17:00 – 17:20 Śpiewy Kwan Seum Bosal i dwie sutry

17:30 – 18:00 Medytacja zen

18:00 Koło Zamykające, czyli czas, w którym każdy z uczestników DNIA ZEN będzie mógł podzielić się swoimi doświadczeniami z praktyki medytacji

18:30 Herbata, ciastka, zakończenie

Cena uczestnictwa wraz z obiadem: 200 zł. Tylko opłacenie całej kwoty gwarantuje udział w wydarzeniu.

W przypadku rezygnacji w terminie od 10 do 4 dni przed odosobnieniem zwracamy 75% opłaty, 3 dni lub mniej: 50%.

Nasz ośrodek Wu Bong Sa, założony przez Mistrza Zen Seung Sahna, 78 patriarchę w linii koreańskiego buddyzmu, liczy sobie ponad trzydzieści lat i w tym czasie gościł tysiące praktykujących z całego świata, osoby świeckie i mnichów, buddystów i chrześcijańskich duchownych, agnostyków oraz ludzi po prostu otwartych na poznawanie samych siebie i świata.

Serdecznie zapraszamy!

Zapisy TUTAJ!

Bardzo prosimy o jak najwcześniejsze opłacenie udziału na konto:
Szkoła Zen Kwan Um w Polsce
ul. Małowiejska 22/24 04-962 Warszawa
MBANK 73114020040000370282980686
Tytuł przelewu: ZEN DAY 11.2024