Zimowe odosobnienie I tydzień: mistrzyni zen Bon Shim stacjonarnie i ONLINE

“Zen to mydło, które pomaga usunąć warstwy brudu z twojego umysłu. Jeśli używasz go regularnie i właściwie, wkrótce twoja pierwotna czystość ukaże się tobie i światu, w którym żyjesz. Wtedy twoje szczęście i pragnienie szczęścia dla innych staną się nierozerwalną jednością, a ty – przebudzoną, spełnioną ludzką istotą – buddą.”
Serdecznie zapraszamy na pierwszy tydzień zimowego odosobnienia Kyol Che 2022 w Polsce, w którym nauczać będzie mistrzyni zen Bon Shim.
Bon Shim SSN (Soen Sa Nim – Czcigodny Mistrz Zen) – Aleksandra Porter – została uczniem Dae Soen Sa Nima od czasu jego pierwszej wizyty w Polsce w 1978 roku. Była jednym z członków założycieli polskiej Szkoły Zen Kwan Um oraz Krakowskiego Ośrodka Zen. Pełniła funkcję opata Głównej Świątyni oraz Szkoły Zen Kwan Um w Polsce. W 1992 r. otrzymała “inka” (pozwolenie na samodzielne nauczanie) od DSSN, a następnie przeszła trening na nauczyciela zen w Polsce i USA. W 2006 r. otrzymała przekaz Dharmy od Wu Bonga SSN i przyjęła nowe imię – Bon Shim – Pierwotny Umysł. Jest nauczycielem prowadzącym wielu ośrodków i grup zen, podróżuje i naucza w całej Europie. Na stałe mieszka w Głównej Świątyni w Falenicy.
Odosobnienie jest otwarte dla każdego, kto chce rozpocząć lub kontynuować praktykę medytacji zakorzenionej w tradycji koreańskiego buddyzmu sŏn i skupionej wokół nauk mistrza zen Seung Sahna DSSN, założyciela Szkoły Kwan Um.
Codzienny program odosobnienia:
– poranna praktyka pokłonów
– praktyka śpiewów (rano i wieczorem)
– praktyka pracy zen (60 min)
– 4 bloki medytacji zen (rundy po 30 / 45 min)
– praktyka chodzona / kinhin – spacer po lesie oraz w przerwach, pomiędzy rundami medytacji zen
– formalne posiłki wegetariańskie
oraz czas na odpoczynek i sen.
W czasie tygodniowej sesji odbędą się dwie rozmowy indywidualne z nauczycielem.
Jesteś osobą nową? Wszystkie niezbędne wskazówki oraz odpowiedzi na pytania uzyskasz na wprowadzeniu w dniu rozpoczęcia się odosobnienia. Możesz również napisać do nas na adres: kwanum108@gmail.com lub zadać pytanie na Facebooku. Osoby początkujące zachęcamy do uczestnictwa w skróconej sesji, która rozpoczyna się w piątek o godz.18:00 i trwa do niedzieli.
Serdecznie zapraszamy!

Pamiętajmy!
Odosobnienie to czas na pogłębianie kontaktu ze swoim wnętrzem oraz budowania harmonii z otoczeniem poprzez wspólną praktykę. Utrzymywanie ciszy / milczenia jest wielkim darem jaki możemy dać sobie oraz pozostałym uczestnikom odosobnienia.

Pierwszy tydzień Kyol Che jest częścią czterotygodniowego odosobnienia odbywającego się w świątyni Wu Bong Sa oraz trzymiesięcznego europejskiego programu zimowych odosobnień.

Wejście I 30.01 o godzinie 18:00 do 06.02 godz. 13

Wejście II 04.02 o godzinie 18:00 do 06.02 godz. 13

Koszt udziału w odosobnieniu (w tym nocleg, posiłki wegetariańskie oraz napoje – herbata/kawa/woda) wynosi:
I wejście 650/750/1100 zł / 150/180/260 Euro
II wejście 250/300/400 zł / 60/70/95 Euro
Nauczyciel Dharmy / Członek Szkoły Zen Kwan Um / Sympatyk lub osoba nowa)

2 tygodnie: 1250/1350/2000 zł / 300/320/475 Euro
3 tygodnie: 1800/2000/2950 zł / 430/475/700 Euro
4 tygodnie: 2350/2600/3850 zł / 560/620/920 Euro

CENY ONLINE:

250 zł/ 60 Euro tydzień
120 zł/ 30 Euro 2 dni

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona! Tylko opłacenie całości kosztów gwarantuje udział w sesji. Zebrane środki pieniężne przeznaczone są na pokrycie kosztów oraz na pomoc w utrzymaniu Świątyni Wu Bong Sa jako miejsca otwartego dla wszystkich osób praktykujących.
Osoby zainteresowane prosimy o zapisy do dnia 26.01.2022. Dziękujemy!

ZAPISY / REGISTRATION

ORIENTACYJNY PLAN DNIA:

05.00 POBUDKA
05.15 108 POKŁONÓW
05.45 ŚPIEWY PORANNE
06.20 SIEDZENIE ZEN (2 X 30 MIN)
08:00   ŚNIADANIE*

09:00    PRACA
9:30 – 10.20 PRZERWA
10.30 SIEDZENIE ZEN (3 X 35 MIN)
13:00     OBIAD
13:30 – 14.20 PRZERWA  
14.30 SIEDZENIE ZEN (3 x 35 MIN)
17:00     KOLACJA
17:30 – 18.20 PRZERWA  
18.30 ŚPIEWY SPECJALNE
19.00 ŚPIEWY CODZIENNE  

19.35 SIEDZENIE ZEN (3 X 30 MIN)
22.00 SEN

ENGLISH VERSION:

The first week of Kyol Che is part of a four-week retreat held at Wu Bong Sa Temple and a three-month European winter retreat program.

Entry I on 30.01 at 6.00 p.m. to 06.02 at 1PM

Entry II 04.02 at 6.00 p.m. to 06.02. 1PM

The cost of participation in the retreat (including accommodation, vegetarian meals and drinks – tea / coffee / water) is:

1st entry 650/750/1100 PLN / 150/180/260 Euro

2nd entry 250/300/400 PLN / 60/70/95 Euro

Dharma Teacher / Member of the Kwan Um Zen School / Sympathizer or new person)

2 weeks: 1250/1350/2000 PLN / 300/320/475 Euro

3 weeks: 1800/2000/2950 PLN / 430/475/700 Euro

4 weeks: 2350/2600/3850 PLN / 560/620/920 Euro

ONLINE PRICES:

250 zł/ 60 Euro week
120 zł/ 30 Euro 2 days

ATTENTION! The number of places is limited! Only payment of the full costs guarantees participation in the session. The funds raised are intended to cover the costs and to help maintain the Wu Bong Sa Temple as a place open to all practitioners.

If you are interested, please subscribe by January 26, 2022. Thank you!

ZAPISY / REGISTRATION

DAILY SCHEDULE

05.00 WAKE UP
05.15 108 BOWS
05.45 MORNING CHANTING
06.20 ZEN SITTING (2 X 30 MIN)
08:00 BREAKFAST *
09:00 WORK
9:30 – 10:20 BREAK
10.30 ZEN SITTING(3 X 35 MIN)
13:00 LUNCH
13:30 – 14:20 BREAK
14.30 ZEN SITTING(3 x 35 MIN)
17:00 DINNER
17:30 – 18:20 BREAK
18.30 SPECIAL CHANTING
19.00 DAILY CHANTING
19.35 ZEN SITTING (3 X 30 MIN)
22.00 SLEEP