Zimowe odosobnienie II tydzień: Arne Schaefer JDPSN stacjonarnie i ONLINE

UWAGA!

Ze względu na sytuacje pandemiczną w naszym kraju i w całej Europie, oraz w obawie o swoje i nasze zdrowie nasz nauczyciel Arne Schaefer JDPSN zdecydował się poprowadzić zimowe odosobnienie Kyol Che zdalnie również dla uczestników odosobnienia stacjonarnego.
W tej wyjątkowej sytuacji mistrzyni zen Bon Shim będzie na miejscu i poprowadzi we wtorek rozmowy osobiste oraz w miarę swoich możliwości będzie obecna na sali Dharmy i będzie praktykować wraz z uczestnikami odosobnienia.
W środę mowę Dharmy wygłosi  Arne Schaefer JDPSN, której wysłuchamy przez platformę ZOOM z użycie projektora.
Następnie w piątek i w sobotę (dla II wejścia) odbędą się rozmowy konganowe z Arne Schaefer JDPSN w formie online, również przez ZOOM.
“Zen to mydło, które pomaga usunąć warstwy brudu z twojego umysłu. Jeśli używasz go regularnie i właściwie, wkrótce twoja pierwotna czystość ukaże się tobie i światu, w którym żyjesz. Wtedy twoje szczęście i pragnienie szczęścia dla innych staną się nierozerwalną jednością, a ty – przebudzoną, spełnioną ludzką istotą – buddą.”
Serdecznie zapraszamy na drugi tydzień zimowego odosobnienia Kyol Che 2022 w Polsce, w którym nauczać będzie mistrz Dharmy Arne Schaefer. Arne zaczął praktykować medytację pod koniec lat 80. i rozpoczął regularną praktykę w Tybetańskiej Tradycji Kagyu (Diamentowej Drogi) w 1990 roku. Od swojego pierwszego odosobnienia Zen z Mistrzem Zen Seung Sahnem w 1992 roku praktykuje w Szkole Zen Kwan Um i odbył wiele odosobnień zen w Europie, USA i Korei. W 1996/1997 budował Berlińskie Centrum Zen i przez ponad 15 lat był aktywnym przewodniczącym rady dyrektorów Szkoły Zen Kwan Um w Niemczech. Otrzymał Inkę w kwietniu 2010 roku od Mistrza Zen Wu Bonga i jest Nauczycielem Prowadzącym Centrum Zen w Dreźnie oraz grup Zen w Hamburgu, Bad Bramstedt i Monachium.
Odosobnienie jest otwarte dla każdego, kto chce rozpocząć lub kontynuować praktykę medytacji zakorzenionej w tradycji koreańskiego buddyzmu sŏn i skupionej wokół nauk mistrza zen Seung Sahna DSSN, założyciela Szkoły Kwan Um.
Codzienny program odosobnienia:
– poranna praktyka pokłonów
– praktyka śpiewów (rano i wieczorem)
– praktyka pracy zen (60 min)
– 4 bloki medytacji zen (rundy po 30 / 45 min)
– praktyka chodzona / kinhin – spacer po lesie oraz w przerwach, pomiędzy rundami medytacji zen
– formalne posiłki wegetariańskie
oraz czas na odpoczynek i sen.
W czasie tygodniowej sesji odbędą się dwie rozmowy indywidualne z nauczycielem.
Jesteś osobą nową? Wszystkie niezbędne wskazówki oraz odpowiedzi na pytania uzyskasz na wprowadzeniu w dniu rozpoczęcia się odosobnienia. Możesz również napisać do nas na adres: kwanum108@gmail.com lub zadać pytanie na Facebooku. Osoby początkujące zachęcamy do uczestnictwa w skróconej sesji, która rozpoczyna się w piątek o godz.18:00 i trwa do niedzieli.
Serdecznie zapraszamy!

Pamiętajmy!
Odosobnienie to czas na pogłębianie kontaktu ze swoim wnętrzem oraz budowania harmonii z otoczeniem poprzez wspólną praktykę. Utrzymywanie ciszy / milczenia jest wielkim darem jaki możemy dać sobie oraz pozostałym uczestnikom odosobnienia.

Drugi tydzień Kyol Che jest częścią czterotygodniowego odosobnienia odbywającego się w świątyni Wu Bong Sa oraz trzymiesięcznego europejskiego programu zimowych odosobnień.

Wejście I 06.02 o godzinie 18:00 do 13.02 godz. 13.

Wejście II 11.02 o godzinie 18:00 do 13.02 godz. 13.

Koszt udziału w odosobnieniu (w tym nocleg, posiłki wegetariańskie oraz napoje – herbata/kawa/woda) wynosi:

I wejście 650/750/1100 zł / 150/180/260 Euro
II wejście 250/300/400 zł / 60/70/95 Euro
Nauczyciel Dharmy / Członek Szkoły Zen Kwan Um / Sympatyk lub osoba nowa)

2 tygodnie: 1250/1350/2000 zł / 300/320/475 Euro
3 tygodnie: 1800/2000/2950 zł / 430/475/700 Euro
4 tygodnie: 2350/2600/3850 zł / 560/620/920 Euro

CENY ONLINE:

250 zł/ 60 Euro tydzień
120 zł/ 30 Euro 2 dni

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona! Tylko opłacenie całości kosztów gwarantuje udział w sesji. Zebrane środki pieniężne przeznaczone są na pokrycie kosztów oraz na pomoc w utrzymaniu Świątyni Wu Bong Sa jako miejsca otwartego dla wszystkich osób praktykujących.
Osoby zainteresowane prosimy o zapisy do dnia 03.02.2022. Dziękujemy!

ZAPISY / REGISTRATION

ORIENTACYJNY PLAN DNIA:

05.00 POBUDKA
05.15 108 POKŁONÓW
05.45 ŚPIEWY PORANNE
06.20 SIEDZENIE ZEN (2 X 30 MIN)
08:00   ŚNIADANIE

09:00    PRACA
9:30 – 10.20 PRZERWA
10.30 SIEDZENIE ZEN (3 X 35 MIN)
13:00     OBIAD
13:30 – 14.20 PRZERWA  
14.30 SIEDZENIE ZEN (3 x 35 MIN)
17:00     KOLACJA
17:30 – 18.20 PRZERWA  
18.30 ŚPIEWY SPECJALNE
19.00 ŚPIEWY CODZIENNE  

19.35 SIEDZENIE ZEN (3 X 30 MIN)
22.00 SEN

ENGLISH VERSION:

The second week of Kyol Che is part of a four-week retreat held at Wu Bong Sa Temple and a three-month European winter retreat program.

Entry I on 06.02 at 6.00 p.m. to 13.02 at 1PM

Entry II 11.02 at 6.00 p.m. to 13.02. at 1PM

The cost of participation in the retreat (including accommodation, vegetarian meals and drinks – tea / coffee / water) is:

1st entry 650/750/1100 PLN / 150/180/260 Euro

2nd entry 250/300/400 PLN / 60/70/95 Euro

Dharma Teacher / Member of the Kwan Um Zen School / Sympathizer or new person)

2 weeks: 1250/1350/2000 PLN / 300/320/475 Euro

3 weeks: 1800/2000/2950 PLN / 430/475/700 Euro

4 weeks: 2350/2600/3850 PLN / 560/620/920 Euro

ONLINE PRICES:

60 Euro ONE WEEK
30 Euro 2 DAYS

ATTENTION! The number of places is limited! Only payment of the full costs guarantees participation in the session. The funds raised are intended to cover the costs and to help maintain the Wu Bong Sa Temple as a place open to all practitioners.

If you are interested, please subscribe by February 02, 2022. Thank you!

REGISTRATION

DAILY SCHEDULE

05.00 WAKE UP
05.15 108 BOWS
05.45 MORNING CHANTING
06.20 ZEN SITTING (2 X 30 MIN)
08:00 BREAKFAST *
09:00 WORK
9:30 – 10:20 BREAK
10.30 ZEN SITTING(3 X 35 MIN)
13:00 LUNCH
13:30 – 14:20 BREAK
14.30 ZEN SITTING(3 x 35 MIN)
17:00 DINNER
17:30 – 18:20 BREAK
18.30 SPECIAL CHANTING
19.00 DAILY CHANTING
19.35 ZEN SITTING (3 X 30 MIN)
22.00 SLEEP