Krakowski Ośrodek Zen / Do Miong Sah - Świątynia Jasnej Drogi
40 LAT 1978-2018

Darowizny

Nasz ośrodek utrzymuje się w całości ze składek oraz darowizn otrzymywanych od członków i sympatyków. Wszystkie zebrane środki są przeznaczane na bieżącą działalność ośrodka - czynsz, opłaty, koszty bieżącego funkcjonowania, organizację spotkań, ceremonii, odosobnień i nauczania.

Każda wpłata dokonana przelewem może być odliczona od podatku w rocznej deklaracji PIT. Aby było to możliwe, w tytule przelewu należy umieścić treść: „Darowizna na cele kultu religijnego”. Prosimy też o podawanie szczegółowego celu darowizny, jeśli środki powinny być przeznaczone na konkretny cel, np. „Darowizna na cele kultu religijnego (nowy ołtarz)” czy „Darowizna na cele kultu religijnego (organizacja YMJJ)”.

Regularne dokonywanie wpłat jest niezmiernie ważne dla utrzymania ciągłości funkcjonowania ośrodka (to już ponad 40 lat) i podtrzymywania nauk Buddy. Gorąco zachęcamy do cyklicznych wpłat poprzez miesięczne zlecenia bankowe, jak i jednorazowych darowizn.

Dziękujemy za nieustające wsparcie w finansowaniu Krakowskiego Ośrodka Zen.

Jak wykonac przelew dla KOZ?

Odbiorca: Krakowski Ośrodek Zen
Numer rachunku bankowego: 26 1940 1076 3116 2801 0000 0000
Bank: Credit Agricole Polska

Przelewy z zagranicy:

Kod SWIFT/BIC: AGRIPLPR
Numer rachunku (IBAN): PL26194010763116280100000000
Nazwa i adres banku: Credit Agricole Bank Polska SA
pl. Orląt Lwowskich 1
53-605 Wrocław, Polska