Krakowski Ośrodek Zen / Do Miong Sah - Świątynia Jasnej Drogi
40 LAT 1978-2018
[kaligrafia - Do Miong Sah]

Historia Krakowskiego Ośrodka Zen

Krakowski Ośrodek Zen działa od 1978 roku. Jest najstarszym ośrodkiem Szkoły Zen Kwan Um w Polsce.

W kwietniu 1978 roku na zaproszenie Antoniego Szoski po raz pierwszy do Polski przyjechał mistrz zen Seung Sahn. W trakcie tej wizyty w Przegorzałach w domu Andrzeja Czarneckiego (który w późniejszym czasie przeniósł się do Warszawy, gdzie był jednym z założycieli obecnej Głównej Świątyni naszej Szkoły w Falenicy) odbyło się pierwsze odosobnienie medytacyjne Yong Maeng Jong Jin oraz Ceremonia Pięciu Wskazań.

Po wyjeździe mistrza w domu Andrzeja Czarneckiego zaczęto organizować regularną praktykę. Uczono się śpiewów i innych elementów praktyki, odczytywano teksty mistrza i organizowano samodzielne odosobnienia. W gronie pierwszych krakowskich uczniów mistrza Seung Sahna znajdowała się Aleksandra Ulatowska (później Porter), która obecnie jako mistrzyni zen Bon Shim jest nauczycielem prowadzącym Krakowskiego Ośrodka Zen (na stałe Mistrzyni przebywa w Głównej Świątyni w Falenicy).

Pod koniec roku 1979 siedzibę ośrodka przeniesiono z Przegorzał do małej kawalerki przy ulicy Basztowej w Krakowie, a następnie miało miejsce jeszcze kilka kolejnych przeprowadzek: na ul. Księcia Józefa, Telimeny i Dietla.

Istotną datę dla Ośrodka stanowi rok 1982, kiedy to w Urzędzie ds. Wyznań zarejestrowano Stowarzyszenie Buddyjskie Zen Czogie (pod taką nazwą pierwotnie działała Szkoła w Polsce), a Ośrodek otrzymał oficjalny przydział lokalu przy ul. Bogusławskiego 2/18a. Lokal, będący w stanie całkowitej dewastacji, został wyremontowany staraniem członków Sanghi. Od tego momentu w Ośrodku rozpoczęła się regularna praktyka poranna i wieczorna, oraz comiesięczne trzydniowe odosobnienia YMJJ.

W ciągu 11 lat funkcjonowania przy ul. Bogusławskiego Ośrodek wielokrotnie gościł mistrza Seung Sahna oraz wielu innych mistrzów naszej Szkoły, a także nauczycieli innych szkół buddyjskich.

W 1993 roku z powodu wybuchu gazu, który nastąpił w budynku przy ul. Bogusławskiego 2, Ośrodek został zmuszony do opuszczenia lokalu i został przeniesiony na ul. Smolki. Po kilku latach lokalizacja znowu się zmieniła - kolejne adresy Ośrodka to ul. Bandurskiego, Łobzowska, Mostowa i wreszcie Stradomska, gdzie Ośrodek działa obecnie.