Krakowski Ośrodek Zen / Do Miong Sah - Świątynia Jasnej Drogi
40 LAT 1978-2018

Nauczyciel prowadzący KOZ

Nauczycielem prowadzącym Krakowskiego Ośrodka Zen jest obecnie Igor Piniński JDPSN (Ji Do Poep Sa Nim - Mistrz Dharmy). Do roku 2019 funkcję tę pełniła Bon Shim SSN.

Igor Piniński JDPSN rozpoczął praktykę zen w 1995 roku w Łodzi. Od 1999 roku do chwili obecnej pełni funkcję opata Łódzkiego Ośrodka Zen, w którym to Ośrodku jest obecnie również nauczycielem prowadzącym. Inka (pozwolenie na samodzielne nauczanie) otrzymał 9 marca 2013 roku od mistrzyni zen Bon Shim.

Jest absolwentem Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, aktorem i reżyserem. Obecnie prowadzi studio filmowe, tworzące między innymi filmy edukacyjne z wielu dziedzin i mieszka z żoną w zaprojektowanym i zbudowanym przez siebie domu w pobliżu Łodzi.

 
Sylwetki innych nauczycieli europejskiej Szkoły Kwan Um możesz znaleźć na stronie Głównej Świątyni