Krakowski Ośrodek Zen / Do Miong Sah - Świątynia Jasnej Drogi
40 LAT 1978-2018
[kaligrafia - Kwan Um]

Szkoła Zen Kwan Um

Szkoła Zen Kwan Um jest międzynarodowym stowarzyszeniem ośrodków i grup medytacji pod duchowym przewodnictwem mistrza zen Seung Sahna (1927-2004), 78 patriarchy koreańskiego buddyzmu zen. Przez niektórych badaczy buddyzmu jest uważana za największą szkołę zen w świecie zachodnim.

Szkoła wywodzi się z tradycji koreańskiego buddyzmu Czogie, jednak formy praktyki zostały znacznie zmodyfikowane przez mistrza Seung Sahna w celu dostosowania ich do warunków życia i możliwości świeckich praktykujących z krajów zachodnich (tradycyjnie w Korei zen praktykowali wyłącznie mnisi i mniszki).

Początki Szkoły datują się na rok 1972, kiedy to mistrz Seung Sahn przybył do USA, i wkrótce potem jego tamtejsi uczniowie założyli pierwszy ośrodek Szkoły - Providence Zen Center, stanowiący do dzisiaj główną świątynię całej Szkoły. Formalnie Szkoła została zarejestrowana w 1983 roku.

Struktura Szkoły obejmuje trzy główne gałęzie: amerykańską, europejską oraz azjatycką. Nauczycielem prowadzącym Szkoły jest obecnie mistrzyni zen Soeng Hyang (Barbara Rhodes).

Szkoła Zen Kwan Um w Polsce rozpoczęła działalność w 1978 roku, po pierwszej wizycie mistrza Seung Sahna w Krakowie. Formalnie zarejestrowana została w roku 1982 (początkowo jako Stowarzyszenie Buddyjskie Zen Czogie). Główna Świątynia polskiej Szkoły, pełniąca zarazem funkcję Warszawskiego Ośrodka Zen, mieści się (od 1982 r.) w Warszawie-Falenicy przy ul. Małowiejskiej 24.

Nasza Szkoła jest otwarta dla ludzi o różnej orientacji oraz o różnych światopoglądach. Reguły Szkoły Zen Kwan Um pozwalają na uczestnictwo każdej osobie, bez względu na wiek, stan zdrowia, czy kondycję fizyczną.

Więcej informacji znajdziesz tutaj:

Strona polskiej Szkoły Zen Kwan Um / Głównej Świątyni

Adresy ośrodków i grup zen w Polsce

Strona europejskiej Szkoły Zen Kwan Um

Główna strona międzynarodowej Szkoły Zen Kwan Um