Krakowski Ośrodek Zen / Do Miong Sah - Świątynia Jasnej Drogi
40 LAT 1978-2018

Wskazania buddyjskie

Pięć Wskazań

 1. Ślubuję powstrzymywać się od zabierania życia.
  Zabijanie wykorzenia w nas ziarno miłości i współczucia. Zabić innego to żerować na przyjacielu i bliźnim. Pewnego dnia znajdziemy się w jednej z trzech krain cierpienia w zapłacie za nasze zabijanie. Za dawanie życia otrzymujemy ludzkie życie.
 2. Ślubuję powstrzymywać się od brania rzeczy mi nie danych.
  Branie rzeczy nam nie danych odcina korzenie cnoty i mądrości; to co łatwo osiągamy, łatwo też tracimy. Samo tylko pożądanie czegoś cudzego sprawi, że będziemy w przyszłości postawieni twarzą w twarz z odrodzeniem się w świecie zwierząt.
 3. Ślubuję powstrzymywać się od działania powodowanego żądzą.
  Nieskromność odcina źródło czystości. Nieczystość jest ostatecznie czystą Dharmakają. Spójrz lepiej na kocioł, gdzie znajdą się wszyscy, którzy złamią to wskazanie.
 4. Ślubuję powstrzymywać się od kłamstwa.
  Kłamstwo odcina ziarno Prawdy, a Niebiosa nie pozwalają na oszukiwanie tego, co święte, ani okłamywanie świętych. Jeżeli kłamca uniknie piekła, gdzie wyrywa mu się język, to odrodzi się jako ptak na skutek swego złego działania.
 5. Ślubuję powstrzymywać się od brania środków odurzających umysł, które powodują brak uwagi.
  Alkohol odcina źródło mądrości, pokolenie za pokoleniem pozostajemy w otępieniu jak ktoś pijany. Budda uczy, że ktoś, kto nie utrzymuje tych pięciu Wskazań, w przyszłym życiu utraci swą ludzką postać.

Dziesięć Wskazań (przyjmują Nauczyciele Dharmy w Treningu)

 1. Ślubuję nie mówić o błędach innych ludzi.
 2. Ślubuję nie wychwalać siebie i nie poniżać innych osób.
 3. Ślubuję nie kierować się chciwością, lecz okazywać szczodrość.
 4. Ślubuję nie wzbudzać gniewu lecz utrzymywać umysł w harmonii.
 5. Ślubuję nie oczerniać Trzech Klejnotów - Buddy, Dharmy i Sanghi.

Szesnaście Wskazań (przyjmują Starsi Nauczyciele Dharmy)

 1. Ślubuję być wiernym Buddzie.
 2. Ślubuję być wiernym Dharmie.
 3. Ślubuję być wiernym Sandze.
 4. Ślubuję być szczodrym dla ludzi.
 5. Ślubuję działać i mówić ze współczuciem.
 6. Ślubuję działać z innymi, stać się jednym i osiągnąć Drogę Buddy.