Krakowski Ośrodek Zen / Do Miong Sah - Świątynia Jasnej Drogi
40 LAT 1978-2018

Zasady zachowania w Ośrodku Zen

W Ośrodku przyjęte są pewne zwyczaje i zasady zachowania, których wszyscy staramy się przestrzegać. Reguły Świątyni Mistrza Zen Seung Sahna mówią: "Nie stawiaj siebie ponad innymi przez odmienne działanie". Dlatego ważne jest, abyśmy wszyscy zachowywali się zgodnie z przyjętymi formami. Zachowywanie prawidłowej formy jest ponadto praktyką naszej uważności - jednym z najistotniejszych aspektów medytacji zen.