Krakowski Ośrodek Zen / Do Miong Sah - Świątynia Jasnej Drogi
40 LAT 1978-2018

Formy praktyki

Nie polecamy rozpoczynania praktyki w oparciu o informacje z Internetu czy książek. Informacje zawarte na tej stronie służą wyłącznie ogólnemu zorientowaniu w formach praktyki stosowanych w naszej Szkole. Jeżeli chcesz rozpocząć praktykę, przyjdź na spotkanie wprowadzające.

W Szkole Zen Kwan Um stosowane są cztery formy praktyki:

Siedzenie zen oraz śpiewy stanowią element każdej praktyki porannej i wieczornej (aczkolwiek w naszym Ośrodku podczas praktyki wieczornej we wtorki śpiewy wykonujemy w wersji skróconej). W Ośrodku organizujemy także specjalną praktykę śpiewów - kido - raz w miesiącu, w każdy drugi piątek miesiąca.

Praktyka pokłonów obecnie wykonywana jest w naszym Ośrodku jedynie podczas praktyk porannych w soboty oraz podczas odosobnień medytacyjnych.

Z uwagi na to, że w Ośrodku nie przebywa na stałe żaden mistrz Dharmy ani mistrz zen, rozmowy konganowe mają miejsce tylko podczas odosobnień medytacyjnych.

Odosobnienia medytacyjne

Odosobnienia medytacyjne są dłuższym okresem intensywnej praktyki zen. Podczas odosobnienia większość dnia wypełniona jest praktyką w różnych formach. Oprócz wymienionych powyżej, na odosobnieniach stosowane są jeszcze takie formy praktyki jak praca zen, będąca praktyką wspólnego działania (praca polega zazwyczaj na sprzątaniu i drobnych pracach porządkowych) oraz posiłki formalne, odbywane według ściśle określonego rytuału. Podczas odosobnienia obowiązuje całkowite milczenie (z wyjątkiem, rzecz jasna, śpiewów oraz rozmów konganowych :)), nie należy używać telefonów komórkowych ani innych urządzeń telekomunikacyjnych, jak również opuszczać ośrodka (z uwagi na ograniczoną ilość miejsca do noclegu, w naszym Ośrodku dopuszczamy podczas odosobnień powrót uczestników do domu na noc, po zakończeniu praktyk danego dnia).

W naszej Szkole występują dwa rodzaje odosobnień medytacyjnych: krótkie (trwające kilka dni, maksymalnie do tygodnia), określane koreańską nazwą Yong Maeng Jong Jin (YMJJ), oraz długie, określane jako Kyol Che (od trzech tygodni do trzech miesięcy). Odosobnienia Kyol Che są obecnie w Polsce organizowane jedynie w Głównej Świątyni w Falenicy, dwa razy do roku - zimą i latem.

Za życia mistrza zen Seung Sahna YMJJ trwały typowo trzy dni, obecnie uległy skróceniu i zazwyczaj są odosobnieniami dwudniowymi, obejmującymi okres weekendu. W naszym Ośrodku takie weekendowe YMJJ organizowane są przeciętnie co dwa miesiące, w zależności od dostępności mistrzów. Każdorazowo są one ogłaszane na naszej stronie, w dziale "Aktualności". Udział w odosobnieniach jest odpłatny oraz obowiązują wcześniejsze zapisy. Dla osób, które biorą po raz pierwszy udział w YMJJ, organizowane jest przed rozpoczęciem specjalne wprowadzenie dotyczące form praktyki stosowanych na odosobnieniach (ze szczególnym uwzględnieniem posiłków formalnych).

YMJJ trwa od piątku wieczorem do niedzieli po południu, z tym że formalne rozpoczęcie odosobnienia następuje w sobotę rano - piątkowa praktyka wieczorna jest ogólnodostępna i nie obowiązują jeszcze na niej reguły dotyczące zachowania milczenia. Tutaj możesz zobaczyć plan typowego YMJJ w naszym Ośrodku. Podczas YMJJ każdy uczestnik odbywa zazwyczaj dwie rozmowy konganowe z nauczycielem.

Tradycyjnie w niedzielę po zakończeniu YMJJ odbywa się również otwarta dla wszystkich Mowa Dharmy - publiczne spotkanie z mistrzem zen lub mistrzem Dharmy prowadzącym odosobnienie. Podczas Mowy Dharmy najpierw jeden z uczniów wygłasza krótką mowę wstępną dotyczącą jego/jej doświadczeń z praktyki zen, a następnie mistrz odpowiada na pytania osób obecnych na sali. Jeżeli chcesz spotkać nauczyciela zen, posłuchać jego/jej nauczania lub zadać mu/jej jakieś pytanie, Mowa Dharmy jest znakomitą okazją do tego - przyjdź!

Praktyki nocne

Okazjonalnie w Ośrodku organizowane są praktyki nocne (jedną z takich okazji jest Dzień Oświecenia Buddy, obchodzony w tradycjach zen 8 grudnia - praktyka odbywa się w nocy z piątku na sobotę najbliższą do 8 grudnia). Praktyka nocna rozpoczyna się zwykle o północy i składa się typowo ze 108 pokłonów oraz 3 rund siedzenia zen po 30 minut (aczkolwiek możliwy jest inny plan). Informacje o planowanych praktykach nocnych są wcześniej zamieszczane na naszej stronie w dziale "Aktualności".