Krakowski Ośrodek Zen / Do Miong Sah - Świątynia Jasnej Drogi
40 LAT 1978-2018

Śpiewy

Śpiewy w naszej Szkole są również formą medytacji. Mistrz Seung Sahn we wstępie do śpiewnika, którego używamy podczas śpiewów, pisze:

"Medytacja śpiewu oznacza utrzymywanie nieporuszonego umysłu i postrzeganie dźwięku własnego głosu. Postrzeganie swego głosu oznacza postrzeganie swego prawdziwego ja, prawdziwej natury. Wtedy Ty i ten dźwięk jesteście jednością, co oznacza, że Ty i cały wszechświat jesteście nierozdzielni. W ten sposób postrzeganie naszej prawdziwej natury oznacza postrzeganie uniwersalnej substancji. Kiedy regularnie śpiewamy, wzrasta siła naszego centrum. Kiedy mamy mocne centrum, możemy panować nad naszymi uczuciami, uwarunkowaniami i sytuacją."

Tak więc bardziej istotne jest brzmienie śpiewanych dźwięków niż ich treść. Śpiewamy teksty w języku sinokoreańskim (tzn. chińskim wymawianym na sposób koreański), które oparte są na tradycyjnych koreańskich ceremonialnych śpiewach świątynnych. Niektóre teksty są jednak tłumaczone na polski, aby ich zrozumienie pomogło nam pogłębić naszą praktykę. Tłumaczenie ważniejszych fragmentów sutr jest zamieszczone w śpiewniku, a jedną z sutr - Sutrę Serca, główny tekst wszystkich szkół buddyzmu mahajany - śpiewamy także w języku polskim.

Specjalną formą praktyki śpiewu w naszej Szkole jest kido. Nazwa ta tłumaczy się jako "droga energii" i celem tej praktyki jest wytworzenie dużej ilości energii, która ma wzmocnić nasze centrum i odciąć myślenie.

Podczas kido chodzimy dookoła sali (podobnie jak podczas medytacji chodzonej) śpiewając przez dłuższy czas jedną mantrę - na przykład imię bodhisattwy współczucia Kwan Seum Bosal. Każdy z uczestników ma instrument perkusyjny, na którym wybija rytm, dzięki czemu powstaje dużo hałasu odcinającego myślenie. W czasie kido można opuszczać grupę śpiewających, aby np. odpocząć lub się napić, i znów powracać na swoje miejsce.

Dowiedz się więcej o śpiewach w naszej Szkole:

Tutaj możesz pobrać śpiewnik w formacie PDF, a poniżej wysłuchać nagrań śpiewów. Nagrania są udostępnione z głównej strony międzynarodowej Szkoły Zen Kwan Um, stąd też znajduje się wśród nich Sutra Serca w wersji angielskiej zamiast polskiej.

Poranna Pieśń Dzwonu
Wieczorna Pieśń Dzwonu
Chwała Trzem Klejnotom
Sutra Serca (po koreańsku)
Sutra Serca (po angielsku)
Wielka Dharani
Sutra Tysiąca Oczu i Rąk (wstęp)
Sutra Tysiąca Oczu i Rąk (c.d.)
Kwan Seum Bosal