Krakowski Ośrodek Zen / Do Miong Sah - Świątynia Jasnej Drogi
40 LAT 1978-2018

Wprowadzenie do praktyki

Zanim rozpoczniesz praktykę w Krakowskim Ośrodku Zen, zapraszamy na krótkie spotkanie wprowadzające, które odbywa się regularnie w każdy pierwszy wtorek miesiąca, o godzinie 17:30 (przed praktyką wieczorną).

Uwaga: ze względu na sytuację epidemiologiczną, najbliższe spotkanie wprowadzające odbędzie się online za pomocą aplikacji Zoom. Link do spotkania zostanie przesłany e-mailem po zgłoszeniu.

Przed przyjściem na spotkanie zapraszamy do obejrzenia poniższego krótkiego filmu wprowadzającego, w którym mistrzyni zen Bon Shim SSN przedstawia podstawowe informacje na temat praktyki zen. Zwracamy jednak uwagę, że są to tylko wstępne wiadomości - na spotkaniu skupimy się na dalszych szczegółach i konkretnych formach praktyki.

Wprowadzenie do praktyki zen trwa około 40 minut, podczas których zdobędziesz trochę informacji na temat mistrza Seung Sahna, historii powstania Szkoły Kwan Um, Krakowskiego Ośrodka Zen oraz zapoznasz się z podstawowymi formami praktyki, regułami i zasadami obowiązującymi w Szkole Zen Kwan Um.

Spotkanie jest bezpłatne.

Weź ze sobą wygodne, miękkie ubranie, w którym można wygodnie siedzieć na macie, a które nie uciska brzucha (np. spodnie od dresu).

Po wprowadzeniu istnieje możliwość pozostania na formalnej praktyce wieczornej, która odbywa się w godzinach 18:30-19:45.

Prosimy o przychodzenie na wprowadzenia wyłącznie w podanych terminach. W wyjątkowej sytuacji, jeżeli nie masz możliwości przyjścia w tym terminie, skontaktuj się z nami pod adresem: krakow@zen.pl w celu umówienia się na indywidualny termin wprowadzenia. Dotyczy to jednak tylko sytuacji wyjątkowych!

Osoby nieletnie mogą uczestniczyć w spotkaniu tylko za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

Najbliższe spotkanie wprowadzające odbędzie się 1 lutego 2022 o godz. 17:30 online za pomocą aplikacji Zoom (link do spotkania zostanie przesłany e-mailem osobom zgłoszonym).

Jeżeli chcesz wziąć udział w tym spotkaniu, wypełnij poniższy formularz. (Powiadomimy Cię e-mailem, jeśli zaszłaby z naszej strony konieczność odwołania spotkania lub zmiany terminu).

Jeżeli już umówiłeś/aś się na wprowadzenie, ale nie możesz przyjść, proszę, poinformuj nas o tym - albo odpowiadając na e-mail, który otrzymałeś/aś przy zgłoszeniu, albo wysyłając wiadomość SMS na numer telefonu podany w tym e-mailu.

Wypełniając poniższy formularz, potwierdzasz swój udział w najbliższym wprowadzeniu 1 lutego 2022 o godz. 17:30

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Dodatkowe informacje (pole nieobowiązkowe):

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów organizacji spotkania wprowadzającego, na zasadach podanych w polityce przetwarzania danych.