Kyol Che to odosobnienie medytacyjne, trwające zazwyczaj trzy miesiące, organizowane latem i zimą. Latem często jest krótsze. Obecnie jego miejscem dla uczniów naszej Szkoły w Europie jest świątynia Wu Bong Sah w Falenicy, przyjeżdżają na nie także osoby spoza Europy. Jego nazwa ma kilka tłumaczeń, m.in. : „Jasna (świetlista) Dharma”, „mocna Dharma”, „ściśnięta Dharma”, „przychodzić razem”, co oddaje jego istotę.

Harmonogram dnia na Kyol Che wiąże się z bardzo intensywną praktyką. Dzień zaczyna się o 5.00 wspólnym wykonaniem 108 pokłonów, następnie godzinnymi śpiewami. W ciągu dnia jest 11 rund medytacji w czterech turach. Wieczorem również mamy godzinne śpiewy. Trzy dzienne posiłki są formalne, spożywane wspólnie na Sali Dharmy. Cały czas obowiązuje milczenie, o kolejnych etapach praktyki informują sygnały dźwiękowe moktaka lub dzwonka. Każdego dnia uczestnicy wykonują pracę. Po śniadaniu jest godzina pracy na rzecz ośrodka i Kyol Che (w kuchni, ogrodzie, prasowanie, sprzątanie pomieszczeń itp.), a niektórzy mają dodatkowo inny, stały przydział obowiązków (np. parzenie dla wszystkich herbaty czy sygnalizowanie elementów praktyki). O 22.00 wszyscy idą spać do swoich pokojów (zakwaterowani są po kilka osób w każdym). Tutaj znajdziesz plan dnia i reguły odosobnienia.

Dwa razy w tygodniu uczestnicy mają rozmowy osobiste z mistrzem zen lub mistrzem Dharmy, na których mogą zadawać pytania związane z problemami osobistymi, z własną praktyką. Stałym elementem tych rozmów jest część związana z praktyką konganową.
Raz w tygodniu odbywa się mowa Dharmy. Wszyscy gromadzą się w Sali Dharmy, najpierw jeden z uczestników wygłasza wstępną mowę dotyczącą swojej praktyki i związanych z nią doświadczeń, następnie nauczyciel prowadzący (mistrz) odpowiada na zadawane mu przez uczestników pytania.

Minimalny okres, który można spędzić na Kyol Che to trzy dni lub tydzień, ale oczywiście im więcej tygodni możemy praktykować, tym lepiej. Wszyscy jesteśmy przywiązani do naszej sytuacji, naszych uwarunkowań, naszych opinii. Na Kyol Che możemy odejść od naszej sytuacji i poświęcić czas na przekroczenie naszych uwarunkowań i puszczenie naszych opinii. To bardzo cenny okres, warto z niego skorzystać.

Wejścia odbywają się zazwyczaj w soboty lub niedzielę o 18.30 (wtedy zaczynają się wieczorne śpiewy), ale należy przyjechać przynajmniej pół godziny wcześniej. Chęć uczestnictwa należy zgłosić wcześniej, wypełniając odpowiedni formularz, zamieszony na stronie Szkoły wraz z informacją o czasie trwania i przebiegu Kyol Che (jest dostępny zazwyczaj już kilka miesięcy wcześniej). Formularz należy wypełniać bardzo uważnie, bo zawarte w nim informacje pomogą prowadzącym Kyol Che zadbać o nasze indywidualne potrzeby (dieta, problemy z debiutem na odosobnieniu itp.)

Praktyką kieruje główny nauczyciel Dharmy, pracą i codziennym życiem – gospodarz.

Chcesz zobaczyć, co robimy na Kyolche?

Amerykańscy nauczyciele o sesji

Bon Shim SSN zaprasza