Członkiem Szkoły Zen Kwan Um może zostać każda osoba, która praktykuje w Sandze lub jest jej sympatykiem, jak i w momencie rozpoczynania treningu mieszkańca w Świątyni Głównej.
Aby zostać członkiem należy złożyć w Biurze Szkoły wypełniony formularz deklaracji i ankiety członkowskiej oraz rozpocząć wpłacanie składek w swojej lokalnej grupie lub ośrodku. Jeżeli mieszkasz z dala od formalnego miejsca praktyki, możesz wybrać ośrodek, który będziesz wspierać lub dołączyć do ogólnopolskiej wspólnoty Świątyni Głównej w Warszawie.
Członek rozpoczyna czynny udział w życiu Sanghi. Może brać udział w aktywnościach przewidzianych przez statut SZKU, w Zgromadzeniach Członków i w wyborze władz ośrodka oraz Szkoły, jak i ma prawo wchodzić w skład zarządu ośrodka. Członkowie otrzymują dostęp do wewnętrznych list mailingowych Szkoły oraz mają pierwszeństwo udziału w odosobnieniach medytacyjnych, a po trzech miesiącach członkostwa zyskują prawo do zniżek w opłatach za nie. Członkostwo jest też warunkiem przyjmowania buddyjskich wskazań. 
W przypadku zalegania ze składkami ponad trzy miesiące automatycznie następuje zawieszenie przywilei związanych z członkostwem, ale prosimy o kontakt z liderami Waszych Sangh, jeżeli obecna sytuacja materialna nie pozwala Wam na wpłacanie składek. Możliwe jest wtedy przekazanie ich w formie jakiejś pracy na rzecz Szkoły lub zmniejszenie albo zawieszenie.

Aktualna wysokość miesięcznej składki członkowskiej:
50 PLN    dla osób bez wskazań oraz dla posiadaczy pięciu wskazań
60 PLN    dla Nauczycieli Dharmy oraz Nauczycieli Dharmy W Treningu

Przed przystąpieniem do członkostwa prosimy o zapoznanie się z treścią Statut Szkoły Zen KWAN UM.