Członkiem Szkoły Zen Kwan Um może zostać każda osoba, która praktykuje w Sandze lub chce w niej praktykować. Członkostwo jest fundamentem funkcjonowania Szkoły; to dzięki Waszemu wsparciu istnieją nasze miejsca praktyki.
Aby zostać członkiem należy przesłać do Biura Szkoły wypełniony formularz deklaracji i ankiety członkowskiej oraz rozpocząć wpłacanie składek w swojej lokalnej grupie lub ośrodku. Jeżeli mieszkasz z dala od formalnego miejsca praktyki, możesz wybrać ośrodek, który będziesz wspierać lub dołączyć do ogólnopolskiej wspólnoty Świątyni Głównej w Warszawie.
Członek rozpoczyna czynny udział w życiu sanghi. Może brać udział w aktywnościach przewidzianych przez statut SZKU, w Zgromadzeniach Członków i w wyborze władz ośrodka oraz Szkoły, jak i ma prawo wchodzić w skład zarządu ośrodka. Członkowie otrzymują dostęp do wewnętrznych list mailingowych Szkoły oraz mają pierwszeństwo udziału w odosobnieniach medytacyjnych, a po trzech miesiącach członkostwa zyskują prawo do zniżek w opłatach za nie. Członkostwo jest też warunkiem przyjęcia buddyjskich wskazań. 
W przypadku zalegania ze składkami ponad trzy miesiące automatycznie następuje zawieszenie przywilejów związanych z członkostwem, ale prosimy o kontakt z liderami Waszych Sangh, jeżeli obecna sytuacja materialna nie pozwala Wam na wpłacanie składek. Możliwe jest wtedy przekazanie ich w formie pracy na rzecz Szkoły, lub ich zmniejszenie albo zawieszenie.

Aktualna wysokość miesięcznej składki członkowskiej:
70 PLN    dla osób bez wskazań oraz dla posiadaczy pięciu wskazań
85 PLN    dla Nauczycieli Dharmy oraz Nauczycieli Dharmy w Treningu

Przed przystąpieniem do członkostwa prosimy o zapoznanie się z treścią Statutu Szkoły Zen KWAN UM oraz z Zasadami RODO wynikającymi z art.12 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wypełnienie deklaracji członkowskiej jest równoznaczne z akceptacją powyższych zasad.