DSSN (Dae Soen Sa Nim – Wielki Czcigodny Mistrz Zen) Seung Sahn był 78 patriarchą buddyzmu koreańskiego. Urodził się w 1927 roku w północnej części Korei. Został mnichem w zakonie Czogie w październiku 1948 roku. W dziesięć dni po wyświęceniu udał się na 100-dniowe odosobnienie, w trakcie którego osiągnął oświecenie. 25 stycznia 1949 roku otrzymał przekaz Dharmy od mistrza zen Ko Bong Sunima, stając się najmłodszym mistrzem zen w historii Korei. W 1957 roku został opatem świątyni Hwa Gye Sah w Seulu. Kilka lat później został zaproszony, aby nauczać zen w Japonii.

W maju 1972 udał się samotnie do USA, gdzie początkowo pracował jako mechanik w pralni prowadzonej przez koreańskich emigrantów. Jednak kiedy rozpoznano w nim mnicha buddyjskiego i mistrza zen, zgromadziła się wokół niego grupa amerykańskich uczniów, którzy niedługo potem założyli ośrodek zen w Providence (został on później przeniesiony do Cumberland w pobliżu Providence, jednak nadal zachował nazwę Providence Zen Center). W ten sposób narodziła się Szkoła Zen Kwan Um.

Przez ponad 30 lat podróżował po całym świecie i nauczał, co zaowocowało powstaniem kilkudziesięciu ośrodków zen i kilkuset grup zen pod jego kierunkiem.

Ostatnie lata swojego życia Dae Soen Sa Nim spędził w Korei, w świątyni Hwa Gye Sah i odbywał co roku podróże, nauczając w Azji, Ameryce i Europie. W Polsce mieliśmy okazję gościć go ostatni raz wiosną 1998 roku. Mistrz zen Seung Sahn zmarł w świątyni Hwa Gye Sah 30 listopada 2004 r. Miał 77 lat

Mistrz Zen Wu Bong (Jacob Perl) był głównym nauczycielem Szkoły Zen Kwan Um w Europie. Zanim spotkał Mistrza Zen Seung Sahna w 1972 roku i został jego uczniem, praktykował z Roshim Suzuki oraz przez rok z Tarthang Tulku. Był Amerykaninem polskiego pochodzenia i mówił płynnie po polsku. W 1978 roku pomagał Dae Soen Sa Nimowi Seung Sahnowi w zakładaniu pierwszego ośrodka zen w Polsce. W 1984 roku otrzymał inka (pozwolenie na nauczanie) od Mistrza Zen Seung Sahna i rozpoczął nauczanie w USA i Europie. W 1993 r. otrzymał Przekaz Dharmy. W 2010 r. przyjął święcenia mnisie w Korei. Zmarł nagle 17 kwietnia 2013 roku, w trakcie prowadzenia sesji medytacyjnej w Paryskim Ośrodku Zen.

Mistrzyni Zen Bon Shim (Aleksandra Porter) została uczennicą Dae Soen Sa Nima podczas Jego pierwszej wizyty w Polsce w 1978 roku. Efektem tego było to, iż stała się jednym z członków założycieli Polskiej Sangi Szkoły Zen Kwan Um oraz Krakowskiego Ośrodka Zen. Poprzednio była zawodową tancerką w szeroko znanym krakowskim zespole baletu nowoczesnego.
Przez kilkanaście lat była opatką Warszawskiego Ośrodka Zen oraz Głównej Świątyni w Falenicy, na obrzeżach Warszawy. W tym czasie była w ciąży i sytuacja ta nauczyła ją, jak łączyć praktykę rodzinnego życia z planem codziennej praktyki w ośrodku zen. Dodatkowo robiła praktykę nocną, praktykę pokłonów i śpiewów – idealne formy praktyki dla tych, którym sytuacja nie pozwala na indywidualne odosobnienia medytacyjne. W 1992 r. otrzymała inka (pozwolenie na samodzielne nauczanie) od Seung Sahna DSSN, a następnie przeszła trening na nauczyciela zen w Polsce i USA. W 2006 r. otrzymała Przekaz Dharmy od Mistrza Zen Wu Bonga i otrzymała nowe imię – Bon Shim – Pierwotny Umysł. Niezależnie od obowiązków Nauczyciela Prowadzącego kilku ośrodków i grup w Polsce, podróżuje i naucza w Europie, Stanach Zjednoczonych i Korei.

Ji Kwang Soen Sa Nim (Mistrz Zen Roland Wöhrle-Chon) urodził się w 1960 roku w Niemczech. Studiował filozofię i psychologię w Bonn, Berlinie i Madurai w Indiach, gdzie po raz pierwszy zetknął się z joga i medytacją. Wspólnie z żoną, Gu Ja SSN, zapoczątkowali w 1990 roku działalność Szkoły Zen Kwan Um w Niemczech. W lutym 2000 otrzymał Inka, zaś w kwietniu 2012 Przekaz Dharmy, oba od Mistrza Zen Wu Bonga. Jest doktorem psychologii. Przez siedem lat mieszkał w Korei, a obecnie pracuje jako badacz społeczny w Berlinie i pełni funkcję Nauczyciela Prowadzącego dla grup w Niemczech, Izraelu i Wielkiej Brytanii. Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Mistrz Zen Joeng Hye (Andrzej Piotrowski) zawodowo zajmuje się terapią manualną, masażem i rehabilitacją osób niepełnosprawnych, współpracując z ośrodkami medycyny naturalnej. Z praktyką zen zetknął się na początku lat 80-tych, gdy jako członek grupy parateatralnej, działającej przy warszawskiej Starej Prochowni, brał udział w odbywających się tam warsztatach zen, prowadzonych przez jednego z późniejszych nauczycieli w Szkole Zen Kwan Um. Rzeczywistą praktykę podjął jednak w kilka lat później. Po trudnym okresie poszukiwań trafił do Warszawskiego Ośrodka Zen i w osobie Mistrza Zen Seung Sahna rozpoznał swojego nauczyciela. Przez kilka lat pełnił funkcję przewodniczącego Koła Nauczycieli Dharmy. Opiekował się również grupą więźniów zainteresowanych praktyką zen, w Wołowie k. Wrocławia. Jego trening związany był przede wszystkim z Główną Świątynią w Warszawie – Falenicy.

Po czternastu latach praktyki, 5 marca 2000 roku, otrzymał inka (pozwolenie na nauczanie) od Mistrza Zen Wu Bonga, a w 2016 roku przyjął tytuł Mistrza Zen podczas ceremonii Transmisji udzielonej przez Mistrza Zen Dae Kwang Sunima. Aktualnie pełni funkcję Nauczyciela Prowadzącego na Litwie, w Toruniu i Gdańsku oraz w Świątyni Głównej Wu Bong Sa w Warszawie.

Gu Ja Soen Sa Nim (Mistrzyni Zen Namhee Chon) ukończyła studia na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, gdzie uzyskała tytuł magistra filozofii i sinologii. Podczas pobytu w Indiach nauczyła się jogi i medytacji. Inka otrzymała w 2008 roku od Mistrza Zen Wu Bonga, zaś Przekaz Dharmy w kwietniu 2017 od Mistrzyni Zen Bon Shim. Jest Nauczycielem Prowadzącym dla Berlińskiego Ośrodka Zen oraz opatką Szkoły Zen Kwan Um w Niemczech. W 1989 spotkała w Warszawie Mistrza Zen Seung Sahna, zaś w 1990 zapoczątkowała wspólnie z mężem, Mistrzem Zen Ji Kwangiem, działalność Szkoły Zen Kwan Um w Niemczech. Mieszka wraz z rodziną niedaleko Berlina. “Kiedy naprawdę utknęliśmy, kiedy nie wiemy, kiedy całkowicie mamy to “nie wiem”, wtedy wszystko, cokolwiek słyszysz, cokolwiek widzisz, czegokolwiek dotykasz, wszystko staje się Buddą. Wszystko jest takie, jakie jest. Nie ma nic do dodania ani nic do ujęcia.” — Mistrzyni Zen Gu Ja

Igor Piniński JDPSN jest absolwentem Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, aktorem i reżyserem. Obecnie prowadzi studio filmowe, tworzące między innymi filmy edukacyjne z wielu dziedzin i mieszka z żoną w zaprojektowanym i zbudowanym przez siebie domu w pobliżu Łodzi. Praktykę rozpoczął w 1995 roku w Łodzi, a od 1999 roku do chwili obecnej pełni funkcję opata Łódzkiego Ośrodka Zen. Jest członkiem Rady Polskiej Sanghi Szkoły Zen Kwan Um. Do roku 2013 jako uczeń zen wziął udział w ponad 120 YMJJ (głownie w Łodzi), prowadzonych przez nauczycieli Szkoły Zen Kwan Um, a co roku uczestniczył w Kyol Che w Falenicy.

9 marca 2013 roku otrzymał inka od Mistrzyni Zen Bon Shim w świątyni Do Am Sah (obecnie Wu Bong Sa) w Polsce. Oznacza to, że jest wykwalifikowanym nauczycielem zen w tradycji Szkoły Zen Kwan Um, prowadzącym nauczanie kong – anów, odosobnienia medytacyjne i ceremonie w naszej Szkole.

Agata Hae In JDPSN otrzymała inka (pozwolenie na nauczanie) od mistrza zen Joeng Hye w kwietniu 2023 roku. Praktykuje medytację od 2000 roku, pierwsze lata w linii soto zen w tradycji Roshiego Jakusho Kwonga. Przez 15 lat odbywała tradycyjny trening zen zamieszkując w świątyniach i ośrodkach w Polsce, USA i Korei, gdzie przyjęła monastyczne święcenia. Spędziła ponad 4 lata na milczących odosobnieniach. Obecnie jako świecka osoba prowadzi podcast “Jasny Umysł – Buddyzm, nauka, kultura”. Przez 8 lat jako członkini i dyrektorka Europejskiego Biura SZKU wspierała demokratyczne zmiany w strukturze zarządzania Sanghą nie tylko przez nauczycieli, ale również przez uczniów. Jest mgr filozofii, interesuje się klasycznymi buddyjskimi tekstami oraz mgr psychologii. Pracuje w obszarze zdrowia psychicznego, gdzie zajmuje się m.in. duchowym bypassingiem, czyli duchowym oporem przed doświadczaniem życia i uczuć, psychofizycznym zjawiskiem utraty poczucia ja (stany dysocjacyjne) oraz wpływem ciała i oddechu na koncentrację i jasność umysłu. Jest związana z Warszawą i Gdańskiem.

Mistrzyni Zen Hyon Ja (Alma Potter) urodziła się w Arizonie i dorastała w rodzinie przesiąkniętej tradycjami meksykańsko-amerykańskimi. Studiowała dietetykę kliniczną, kończąc w 1976 r. Uniwersytet Stanowy Arizony. W 1981 r. wyjechała do Indii, gdzie kontynuowała studia nad zen i buddyzmem. W 1986 r. przeniosła się z USA do Niemiec, gdzie pracowała i uczyła się języka niemieckiego. W 1993 r. rozpoczęła praktykę medytacyjną w Szkole Zen Kwan Um w Berlinie i poznała Mistrza Zen Seung Sahna. Od 1995 do 2006 roku była opatką Berlińskiego Ośrodka Zen. Otrzymała inkę od Mistrza Zen Wu Bonga w Berlinie w 2008 roku oraz przekaz od Mistrza Zen Bon Shima w Wiedniu we wrześniu 2020 roku stając się Mistrzynią Zen Hyon Ja. Mieszka w Wiedeńskim Ośrodku Zen w Austrii ze swoim partnerem życiowym Janem Sendzimirem. Obecnie prowadzi ośrodki Kwan Um w Palma de Mallorca i na Węgrzech, asystuje w Wiedeńskim Ośrodku Zen i dużo podróżuje nauczając Dharmy.

Ja An JDPSN (Mistrzyni Dharmy Bogumiła Malinowska) jest Nauczycielką Prowadzącą Ośrodka Zen w Londynie. Urodziła się w północno-zachodniej Polsce. Po ukończeniu podyplomowych studiów dla nauczycieli pracowała w liceum, a następnie jako kierownik i pracownik ośrodka dla trudnej młodzieży. Zaczęła praktykować w 1983 roku, jakiś czas później udała się na 100-dniowe indywidualne odosobnienie. Zanim w 2003 przeniosła się razem z synem do Wielkiej Brytanii, prowadziła ośrodki zen w kilku różnych miejscach w północno-zachodniej Polsce. W 2005 założyła Londyński Ośrodek Zen pod duchowym przewodnictwem Mistrza Zen Wu Bonga. Otrzymała od niego Inka (pozwolenie na nauczanie) we wrześniu 2009. Regularnie bierze udział w odosobnieniach Kyol Che w Korei Południowej. Poza nauczaniem w Londyńskim Ośrodku Zen i w Europie prowadzi obecnie swoją własną działalność. Jest wykwalifikowaną psychoterapeutką zarejestrowaną w British Association for Counselling and Psychotherapy i pracuje z różnymi klientami.

Arne Schaefer JDPSN zaczął praktykować medytację pod koniec lat 80-tych. Rozpoczął regularną praktykę w tybetańskiej tradycji kagju (Diamentowa Droga) w 1990. Od czasu, gdy odbył swoje pierwsze odosobnienie z Mistrzem Zen Seung Sahnem w 1992, praktykuje w Szkole Zen Kwan Um. Wziął udział w wielu odosobnieniach w Europie, USA i w Korei. W latach 1996-1997 został jednym z założycieli Berlińskiego Ośrodka Zen, był również aktywny przez ponad 15 lat jako członek rady niemieckiej Szkoły Kwan Um. W kwietniu 2010 otrzymał Inka od Mistrza Zen Wu Bonga. Jest Nauczycielem Prowadzącym drezdeńskiego ośrodka oraz grup w Hamburgu, Bad Bramstedt i Monachium. Studiował na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Uzyskał tytuł magistra religioznawstwa, antropologii i filozofii w 1996 roku oraz magistra psychologii w 2002. Jego żona Irmi praktykuje od ponad 25 lat w tradycji Kagyu. Razem założyli firmę LotusConsult, z zamiarem zintegrowania swojego buddyjskiego zaplecza z aktywnością zawodową coachów i konsultantów. W 2010 założył Mind Sweets, firmę, która produkuje organiczne wegańskie słodycze i stała się jego głównym przedsięwzięciem biznesowym.

Koen Vermeulen JDPSN zaczął praktykować w Szkole Zen Kwan Um w 1992. Kiedy Mistrz Zen Wu Bong i jego żona przeprowadzili się do Paryża w 1995, przyjeżdżał z Brukseli na comiesięczne odosobnienia. W 1995 wziął udział w siedmiotygodniowym odosobnieniu w Wu Bong Sa, a w 1998 — w trzymiesięcznym Kyol Che. Mieszka z żoną i dwoma synami w Brukselskim Ośrodku Zen, w którym odbywa się również trening mieszkańców. W wolnym czasie uwielbia grać na pianinie i komponować muzykę. Kształcił się na uniwersytecie KU Leuven, gdzie otrzymał stopień magistra ekonomii stosowanej (1989), oraz na Uniwersytecie Grenoble II (stopień magistra w dziedzinie ilościowych badań marketingowych w 1990). W swojej obecnej pracy jako sekretarz generalny Belgijskiej Unii Buddyjskiej ma kontakt z wieloma buddyjskimi stowarzyszeniami. Główne projekty Unii są związane ze zwiększeniem rozpoznawalności buddyzmu w Belgii, programami edukacyjnymi na temat buddyjskiej filozofii i etyki, doradztwem w sektorze ochrony zdrowia, a także z pracą z więźniami. 9 marca 2013 roku otrzymał Inka (pozwolenie na nauczanie) od Mistrza Zen Wu Bonga podczas ceremonii w Świątyni Głównej w Falenicy.

Chon Mun Sunim JDPS rozpoczął praktykę Zen pod kierunkiem Mistrza Zen Seung Sahna DSSNima w 1980 roku. Brał udział w wielu 100 dniowych odosobnieniach zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w Korei oraz Polsce. 6 kwietnia w 2002 roku od Mistrza Zen Seung Sahn DSSNima w ośrodku zen w Providence Zen Center w USA otrzymał inka i tytuł Mistrza Dharmy. Była to zresztą ostatnia Ceremonia Inka jaką Mistrz Zen Seung Sahn DSSNim udzielił za swojego życia. Jesienią 2009 roku w Korei, Dariusz Gorzewski przyjął wskazania mnicha i otrzymał imię mnisie Chon Mun. Obecnie, Chon Mun Sunim jest zaangażowany w budowę pierwszego w Europie klasztoru zen tradycji Koreańskiej w Wiśle Cieńków. Klasztor ma być miejscem praktyki dla mnichów koreańskiej tradycji zen.

George Hazlbauer JDPSN (Jiri Hazlbauer) urodził się w 1975 roku w Pradze. Z zawodu jest stolarzem. Został członkiem Szkoły Zen Kwan Um w 1999 roku i od tego czasu mieszkał oraz pomagał w budowie i utrzymaniu wielu ośrodków Szkoły Kwan Um na świecie. Odbył liczne trzymiesięczne odosobnienia Kyolche. Był opatem Ośrodka Zen w Providence, głównej świątyni Szkoły w Stanach. Obecnie pełni tę samą funkcję w ośrodku we Vrážné w Czechach, gdzie mieszka wraz z żoną. W 2016 otrzymał Inka (pozwolenie na nauczanie zen za pomocą konganów) od Mistrza Zen Dae Kwanga.

Yuval Gill JDPSN urodził się w 1964 w Anglii i przybył do Izraela wraz z rodziną w 1969. Zaczął praktykować zen w 1995 z izraelskim nauczycielem. W 1998 odbył podróż do Korei, by praktykować w świątyni Hwa Gye Sah. Po powrocie do Izraela w 1999 został współzałożycielem pierwszego ośrodka Zen Kwan Um w Tel Awiwie. Obecnie jest opatem izraelskiej gałęzi Szkoły Kwan Um. Przez ostatnie 10 lat mieszkał w Ośrodku Zen Hod Hasharon wraz z żoną i dwiema córkami. Studiował finanse w Londynie i prawo w Izraelu, jest prawnikiem oraz mediatorem w sprawach rodzinnych i biznesowych. W 2001 założył firmę mediacyjną, która prowadzi programy na rzecz pokoju w szkołach i społecznościach na terenie Izraela.

Knud Rosenmayr JDPSN zaczął praktykować zen w 1995 roku, po tym jak spotkał Mistrza Zen Seung Sahna w Korei. Po ukończeniu studiów na uniwersytecie we Wiedniu podjął pracę w szkole językowej. W 2008 roku wziął ślub w Nepalu. Od 1999 był kierownikiem Wiedeńskiej Grupy Zen Kwan Um, a w 2013 został opatem Wiedeńskiego Ośrodka. W marcu 2016 otrzymał Inka od Mistrza Zen Ji Kwanga podczas ceremonii w Wu Bong Sa.

Lizzie Coombs JDPSN otrzymała inka od mistrzyni zen Seong Hyang w 2018 r. w ośrodku zen w  Providence, USA. Jest współzałożycielką York Zen Group ze swoim mężem Rogerem Keyesem, gdzie jest nauczycielem prowadzącym, a także nauczycielem prowadzącym The Peak Zen Group w Wielkiej Brytanii. Zaczęła praktykować w Szkole Zen Kwan Um w 1989 roku i większość swojego szkolenia odbyła w ośrodku zen w Providence.
Dorastała głównie w Anglii, ale mieszkała w Stanach Zjednoczonych przez 35 lat. Podczas gdy w Stanach Zjednoczonych pracowała zawodowo jako konserwator sztuki na papierze, przeszła na emeryturę po powrocie do Anglii w 2010 roku.