ZOSTAŃ GOŚCIEM

GOŚCIEM ŚWIĄTYNI MOŻE BYĆ KAŻDA OSOBA, KTÓRA:

 • Przesłała online >formularz zgłoszeniowy<,
 • W przypadku osób cierpiących na przewlekłe choroby lub dolegliwości na tle zdrowia psychicznego – odbyła szczegółową rozmowę i wypełniła dodatkowy formularz zawierający informacje o chorobie, jej przebiegu, zażywanych lekach i danych lekarza prowadzącego oraz osób, które należałoby powiadomić w razie zdarzenia związanego z chorobą,
 • Uzyskała zgodę Opata Wu Bong Sa na pobyt w Ośrodku,
 • Przestrzega regulaminu p.poż. który wywieszony jest na werandzie głównego domu, a w szczególności przestrzega zakazu używania otwartego ognia, w tym palenia świec i kadzidełek w pokojach,
 • Przestrzega postanowień Zarządu Ośrodka, zwłaszcza Nauczyciela Prowadzącego, Opata Ośrodka, Do Gama i Gospodarza,
 • Dba o harmonijne współżycie z pozostałymi mieszkańcami Ośrodka, a zwłaszcza przestrzega ciszy nocnej między godziną 22:00 a 5:30,
 • Utrzymuje porządek w swoim pokoju oraz częściach wspólnych Ośrodka,
 • Powstrzymuje się od wprowadzania jakichkolwiek stałych zmian w substancji budynku i zajmowanego pokoju,
 • Dba o świeżość własnych produktów żywnościowych usuwając produkty psujące się i przeterminowane,
 • Szanuje własność wspólną oraz własność prywatną nauczycieli, mieszkańców i gości,
 • Dba o higienę osobistą i czystość odzieży,
 • Przestrzega zakazu wnoszenia alkoholu oraz narkotyków na teren Ośrodka i przebywania pod ich wpływem oraz wnoszenia i spożywania mięsa, jak i palenia papierosów,
 • Zobowiązuje się do uczestnictwa w jednej praktyce dziennie, chyba że wyjątkowo inne obowiązki wymuszają skrócenie praktyki lub z niej rezygnację.
GOŚĆ MA PRAWO DO
 • Poszanowania swojej prywatności i własności rzeczy osobistych,
 • Korzystania z pokoju i części wspólnych Ośrodka (Sala Dharmy, kuchnia, łazienki, korytarze, pralnia, bagażownia, ogród, itp.) – pod warunkiem, że nie koliduje to z innymi wydarzeniami w Ośrodku np. z sesjami medytacyjnymi, ceremoniami, wynajem itp.,
 • Korzystania bez dodatkowych opłat z pralki, proszku do prania i suszarni (korzystanie z automatycznej suszarni możliwe jest po uzgodnieniu z Gospodarzem),
 • Korzystania bez dodatkowych opłat z bezprzewodowego Internetu.

Ośrodek nie zapewnia posiłków gościom, więc zachęcamy do zaopatrzenia się w pobliskim Sklepie – dojście TUTAJ.

W przypadku łamania postanowień niniejszego Regulaminu gość może być poproszony o opuszczenie Ośrodka. Decyzja Opata lub/i Zarządu o opuszczeniu przez gościa Ośrodka jest decyzją, która staje się prawomocna z chwilą ogłoszenia jej gościowi.

OPŁATY:

członkowie Szkoły: 25 zł / doba

pozostali: 40 zł / doba