Serdecznie zapraszamy na Zimowe Kyolche 2019 do Wu Bong Sa w Warszawie, które trwać będzie trzy miesiące i zakończy się 31 marca Ceremonią Wskazań prowadzoną przez Joeng Hye SSN.
Kyol Che znaczy “Mocna Dharma” i jest to jednocześnie czas zdyscyplinowanej praktyki medytacji około 6 godzin dziennie, śpiewów, wspólnych formalnych posiłków oraz pracy zen jak i kultywowania wielkiego spokoju zgodnie z regułą ciszy w otwierającej się przestrzeni odosobnienia. Na nasze sesje od trzydziestu lat istnienia Ośrodka przyjeżdżają zarówno nauczyciele z Azji, Ameryki i Europy, mnisi, mniszki oraz zaawansowani uczniowie zen jak i początkujący w praktyce medytacji oraz przedstawiciele innych religii i zaprzyjaźnieni chrześcijańscy księża. Jeżeli zastanawiasz się, czy Kyolche jest dla Ciebie, to tak – jest ono dla wszystkich.

PLAN ZIMOWEGO Kyol Che 2019

 

Uczestników zapraszamy na wejścia główne w każdą niedzielę między 17:30 a 18:30

STYCZEŃ
06.01 – 13.01 – Arne Schaefer JDPSN (drugie wejście: piątek 11.01, między 17:30 a 18:30)
13.01 – 20.01 – bez nauczyciela
20.01 – 27.01 – Ji Kwang SSN
27.01 – 03.02 – Koen Vermeulen JDPSN (drugie wejście: piątek 1.02, między 17:30 a 18:30)

LUTY
03.02 – 10.02 – Gu Ja SSN
10.02 – 17.02 – Gu Ja SSN  (drugie wejście: piątek 15.02, między 17:30 a 18:30)
17.02 – 24.02 – Ja An JDPSN
24.02 – 03.03 – Ja An JDPSN ( drugie wejście: piątek 1.03, między 17:30 a 18:30)

MARZEC
03.03 – 10.03 – Dae Bong SN
10.03 – 17.03 – Gu Ja SSN
17.03 – 24.03 – Knud Rosenmayr JDPSN
24.03 – 31.03 – Jeong Hye SSN (drugie wejście: piątek 29.03, między 17:30 a 18:30)

20.01 – 27.01 – Ji Kwang SSN

Ji Kwang Soen Sa Nim (Mistrz Zen Roland Wöhrle-Chon)
Studiował filozofię i psychologię w Bonn, Berlinie i Madurai w Indiach, gdzie po raz pierwszy zetknął się z joga i medytacją. Wspólnie z żoną, Gu Ja SSN, zapoczątkowali w 1990 roku działalność Szkoły Zen Kwan Um w Niemczech. W lutym 2000 otrzymał Inka, zaś w kwietniu 2012 Przekaz Dharmy, oba od Mistrza Zen Wu Bonga. Jest doktorem psychologii. Przez siedem lat mieszkał w Korei, a obecnie pracuje jako badacz społeczny w Berlinie i pełni funkcję Nauczyciela Prowadzącego dla grup w Niemczech, Izraelu i Wielkiej Brytanii. Jest żonaty, ma dwoje dzieci

27.01 – 03.02 – Koen Vermeulen JDPSN (2 wejście: 01.02.2019 godz. 18:30)

 Koen Vermeulen JDPSN zaczął praktykować w Szkole Zen Kwan Um w 1992. Kiedy Mistrz Zen Wu Bong i jego żona przeprowadzili się do Paryża w 1995, przyjeżdżał z Brukseli na comiesięczne odosobnienia. W 1995 wziął udział w siedmiotygodniowym odosobnieniu w Wu Bong Sa, a w 1998 — w trzymiesięcznym Kyol Che. Mieszka z żoną i dwoma synami w Brukselskim Ośrodku Zen, w którym odbywa się również trening mieszkańców. W wolnym czasie uwielbia grać na pianinie i komponować muzykę. Kształcił się na uniwersytecie KU Leuven, gdzie otrzymał stopień magistra ekonomii stosowanej (1989), oraz na Uniwersytecie Grenoble II (stopień magistra w dziedzinie ilościowych badań marketingowych w 1990). W swojej obecnej pracy jako sekretarz generalny Belgijskiej Unii Buddyjskiej ma kontakt z wieloma buddyjskimi stowarzyszeniami. Główne projekty Unii są związane ze zwiększeniem rozpoznawalności buddyzmu w Belgii, programami edukacyjnymi na temat buddyjskiej filozofii i etyki, doradztwem w sektorze ochrony zdrowia, a także z pracą z więźniami. 9 marca 2013 roku otrzymał Inka (pozwolenie na nauczanie) od Mistrza Zen Wu Bonga podczas ceremonii w Świątyni Głównej w Falenicy.  

03.02 – 10.02 – Gu Ja SSN

Gu Ja Soen Sa Nim (Mistrzyni Zen Namhee Chon) ukończyła studia na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, gdzie uzyskała tytuł magistra filozofii i sinologii. Podczas pobytu w Indiach nauczyła się jogi i medytacji. Inka otrzymała w 2008 roku od Mistrza Zen Wu Bonga, zaś Przekaz Dharmy w kwietniu 2017 od Mistrzyni Zen Bon Shim. Jest Nauczycielem Prowadzącym dla Berlińskiego Ośrodka Zen oraz opatką Szkoły Zen Kwan Um w Niemczech. W 1989 spotkała w Warszawie Mistrza Zen Seung Sahna, zaś w 1990 zapoczątkowała wspólnie z mężem, Mistrzem Zen Ji Kwangiem, działalność Szkoły Zen Kwan Um w Niemczech. Mieszka wraz z rodziną niedaleko Berlina. 

10.02 – 17.02 – Gu Ja SSN (2 wejście: 15.022019, o godz. 18:30)

Gu Ja Soen Sa Nim (Mistrzyni Zen Namhee Chon) ukończyła studia na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, gdzie uzyskała tytuł magistra filozofii i sinologii. Podczas pobytu w Indiach nauczyła się jogi i medytacji. Inka otrzymała w 2008 roku od Mistrza Zen Wu Bonga, zaś Przekaz Dharmy w kwietniu 2017 od Mistrzyni Zen Bon Shim. Jest Nauczycielem Prowadzącym dla Berlińskiego Ośrodka Zen oraz opatką Szkoły Zen Kwan Um w Niemczech. W 1989 spotkała w Warszawie Mistrza Zen Seung Sahna, zaś w 1990 zapoczątkowała wspólnie z mężem, Mistrzem Zen Ji Kwangiem, działalność Szkoły Zen Kwan Um w Niemczech. Mieszka wraz z rodziną niedaleko Berlina.

17.02 – 24.02 – Ja An JDPSN

Ja An JDPSN (Mistrzyni Dharmy Bogumiła Malinowska) jest Nauczycielką Prowadzącą Ośrodka Zen w Londynie. Urodziła się w północno-zachodniej Polsce. Po ukończeniu podyplomowych studiów dla nauczycieli pracowała w liceum, a następnie jako kierownik i pracownik ośrodka dla trudnej młodzieży. Zaczęła praktykować w 1983 roku, jakiś czas później udała się na 100-dniowe indywidualne odosobnienie. Zanim w 2003 przeniosła się razem z synem do Wielkiej Brytanii, prowadziła ośrodki zen w kilku różnych miejscach w północno-zachodniej Polsce. W 2005 założyła Londyński Ośrodek Zen pod duchowym przewodnictwem Mistrza Zen Wu Bonga. Otrzymała od niego Inka (pozwolenie na nauczanie) we wrześniu 2009. Regularnie bierze udział w odosobnieniach Kyol Che w Korei Południowej.

24.02 – 03.03 – Ja An JDPSN ( 2 wejście: 01.03.2019 o godz. 18:30 )

Ja An JDPSN (Mistrzyni Dharmy Bogumiła Malinowska) jest Nauczycielką Prowadzącą Ośrodka Zen w Londynie. Urodziła się w północno-zachodniej Polsce. Po ukończeniu podyplomowych studiów dla nauczycieli pracowała w liceum, a następnie jako kierownik i pracownik ośrodka dla trudnej młodzieży. Zaczęła praktykować w 1983 roku, jakiś czas później udała się na 100-dniowe indywidualne odosobnienie. Zanim w 2003 przeniosła się razem z synem do Wielkiej Brytanii, prowadziła ośrodki zen w kilku różnych miejscach w północno-zachodniej Polsce. W 2005 założyła Londyński Ośrodek Zen pod duchowym przewodnictwem Mistrza Zen Wu Bonga. Otrzymała od niego Inka (pozwolenie na nauczanie) we wrześniu 2009. Regularnie bierze udział w odosobnieniach Kyol Che w Korei Południowej.

03.03 – 10.03 – Dae Bong SN
Mistrz Zen Dae Bong jest jednym z najbliższych uczniów Dae Soen Sa Nima, z którym mieszkał i praktykował aż do jego ostatnich dni. Urodził się w 1950 roku w Filadelfii w USA. Studiował psychologię, a następnie przez pięć lat pracował jako doradca w szpitalu i jako spawacz w stoczni.
Po raz pierwszy spotkał się z Mistrzem Zen Seungiem Sahnem w 1977 roku na wykładzie w Ośrodku Zen w New Haven. Ktoś zapytał Mistrza “Co jest szalone, a co nie jest szalone?”, a Mistrz Zen odpowiedział: “Jeśli jesteś bardzo przywiązany do czegoś, jesteś bardzo szalony. Jeśli jesteś trochę przywiązany do czegoś, jesteś trochę szalony. Jeśli nie jesteś przywiązany do niczego, nie jesteś szalony. “
Dae Bong Sunim uznał, że odpowiedź była lepsza niż wszystko, czego nauczył się na uniwersytecie lub w trakcie pracy i zdał sobie sprawę, że znalazł swojego nauczyciela. Zaczął żyć i praktykować w pełnym wymiarze czasu z Mistrzem Zen Seung Sahnem w różnych ośrodkach Zen na całym świecie. Został mnichem zen w 1984 roku i otrzymał inka, pozwolenie na nauczanie w 1992 roku, a w 1999 roku otrzymał przekaz Dharmy i sam został Mistrzem Zen.
Mistrz Zen Dae Bong praktykował i nauczał w Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji oraz był opatem ośrodków Zen w Paryżu, Francji i Berkeley w Kalifornii oraz w Cambridge w stanie Massachusetts w USA. Od 1999 r. jest nauczycielem rezydentem (Joshil) w Międzynarodowym Ośrodku Zen Musangsa w Korei i głównym Mistrzem Zen szkoły Zen Kwan Um w Azji. Zobacz tradycyjną mowę Dharmy wygłoszoną na otwarcie Zimowego Kyolche w Korei.
10.03 – 17.03 – Gu Ja SSN

Gu Ja Soen Sa Nim (Mistrzyni Zen Namhee Chon) ukończyła studia na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, gdzie uzyskała tytuł magistra filozofii i sinologii. Podczas pobytu w Indiach nauczyła się jogi i medytacji. Inka otrzymała w 2008 roku od Mistrza Zen Wu Bonga, zaś Przekaz Dharmy w kwietniu 2017 od Mistrzyni Zen Bon Shim. Jest Nauczycielem Prowadzącym dla Berlińskiego Ośrodka Zen oraz opatką Szkoły Zen Kwan Um w Niemczech. W 1989 spotkała w Warszawie Mistrza Zen Seung Sahna, zaś w 1990 zapoczątkowała wspólnie z mężem, Mistrzem Zen Ji Kwangiem, działalność Szkoły Zen Kwan Um w Niemczech. Mieszka wraz z rodziną niedaleko Berlina.

17.03 – 24.03 – Knud Rosenmayr JDPSN

Knud Rosenmayr JDPSN zaczął praktykować zen w 1995 roku, po tym jak spotkał Mistrza Zen Seung Sahna w Korei. Po ukończeniu studiów na uniwersytecie we Wiedniu podjął pracę w szkole językowej. W 2008 roku wziął ślub w Nepalu. Od 1999 był kierownikiem Wiedeńskiej Grupy Zen Kwan Um, a w 2013 został opatem Wiedeńskiego Ośrodka. W marcu 2016 otrzymał Inka od Mistrza Zen Ji Kwanga podczas ceremonii w Wu Bong Sa.

24.03 – 31.03 – Jeong Hye SSN (2 wejście: 29.03,2019 o godz. 18:30 )
Mistrz Zen Joeng Hye (Andrzej Piotrowski) zawodowo zajmuje się terapią manualną, masażem i rehabilitacją osób niepełnosprawnych, współpracując z ośrodkami medycyny naturalnej. Z praktyką zen zetknął się na początku lat 80-tych, gdy jako członek grupy parateatralnej, działającej przy warszawskiej Starej Prochowni, brał udział w odbywających się tam warsztatach zen, prowadzonych przez jednego z późniejszych nauczycieli w Szkole Zen Kwan Um. Rzeczywistą praktykę podjął jednak w kilka lat później. Po trudnym okresie poszukiwań trafił do Warszawskiego Ośrodka Zen i w osobie Mistrza Zen Seung Sahna rozpoznał swojego nauczyciela. Przez kilka lat pełnił funkcję przewodniczącego Koła Nauczycieli Dharmy. Opiekował się również grupą więźniów zainteresowanych praktyką zen, w Wołowie k. Wrocławia. Jego trening związany był przede wszystkim z Główną Świątynią w Warszawie – Falenicy. Po czternastu latach praktyki, 5 marca 2000 roku, otrzymał inka (pozwolenie na nauczanie) od Mistrza Zen Wu Bonga, a w 2016 roku przyjął tytuł Mistrza Zen podczas ceremonii Transmisji udzielonej przez Mistrza Zen Dae Kwang Sunima. Aktualnie pełni funkcję Nauczyciela Prowadzącego na Litwie, w Toruniu i Gdańsku oraz w Świątyni Głównej Wu Bong Sa w Warszawie.
CENY
OKRES NAUCZYCIEL CZŁONKINI/CZŁONEK SYMPATYK
2 DNI 170 PLN 200 PLN 230 PLN
TYDZIEŃ 550 PLN 600 PLN 700 PLN
DWA TYGODNIE 950 PLN 1100 PLN 1300 PLN
TRZY TYGODNIE 1450 PLN 1600 PLN 1900 PLN
KAŻDY NASTĘPNY TYDZIEŃ 475 PLN 525 PLN 625 PLN
CAŁOŚĆ 5250 PLN 5700 PLN 6900 PLN

Dodatkowo: tygodnie bez nauczyciela – zniżka 25%

EUROPEJSKIE STYPENDIA (do 50%) na KYOLCHE oraz DANAPARAMITA

Dla osób pragnących siedzieć 2 tygodnie odosobnienia lub dłużej Europejska Szkoła Zen KWAN UM przygotowała stypendia. Zachęcamy do skorzystania z tej formy pomocy. Zapraszamy studentów, emerytów i rencistów, osoby bezrobotne poszukujące pracy, osoby z niepełnosprawnościami, samotne matki a także Ciebie, jeżeli zmagasz się z trudną sytuacją finansową. Poproś swojego nauczyciela prowadzącego o przesłanie rekomendacji na: comms@kwanumeurope.org.

Jak co roku zachęcamy również do duchowego udziału w odosobnieniu poprzez przekazywanie datków. Dzięki Waszym darowiznom i kwotom przekraczającym podane ceny osoby w trudniejszej sytuacji finansowej będą mogły wziąć udział w Kyolche. W ciągu ostatnich kilku lat już kilkanaście osób dzięki Wam mogło zająć miejsca w Sali Dharmy. Każde Twoje 80 zł to stypendium dla uczestnika za jeden dzień odosobnienia. Jeśli chcesz, napiszemy Ci, który to dzień, byś miał/a świadomość, że w tym czasie praktykujesz razem z nami. Tradycyjnie w Korei uważa się, że datek i praktyka wspartej osoby przynoszą błogosławieństwo dla pracy, która ten datek umożliwiła. Dzięki temu praktykujemy razem mimo, że jesteśmy oddaleni w przestrzeni. “Kiedy siedzisz, tylko siedź. Kiedy pracujesz, tylko pracuj”. Wpłaty można dokonywać już teraz z dopiskiem Fundusz Zniżkowy na Kyolche na konto o numerze :
21249000050000453060627808 PLN,
SZKOŁA ZEN KWAN UM W POLSCE,
UL. MAŁOWIEJSKA 24, 04-962 WARSZAWA

ZAPISY/REJESTRACJA

Bardzo prosimy o wcześniejsze zapisy poprzez Formularz zgłoszeniowy. Informacje te bardzo ułatwią pracę organizatorom odosobnienia.

Zwracamy Waszą uwagę, że w tym roku podczas odosobnienia mamy aż trzy drugie wejścia w środku tygodnia, dla osób, które mogą przyjechać tylko na krócej. Chcemy zapewnić wszystkich, że atmosfera Kyolche będzie skupiona i wolna od zakłóceń, które mogłyby być spowodowane przez inne nieterminowe wejścia. Prosimy, by nie aplikować na daty inne niż podane w grafiku. 

W trakcie odosobnień zapewniamy w większości posiłki wegańskie. Jajka oraz produkty mleczne (jogurt, sery) podawane są osobno. Respektujemy (za dodatkową opłatą za przygotowanie posiłków) wyłącznie diety ze wskazań lekarza dla osób z celiakią i/lub nietolerancją laktozy. Wszystkie inne nawyki czy decyzje żywieniowe powinny być na czas odosobnienia zawieszone. Nie udostępniamy kuchni członkom odosobnień. Prosimy o zabranie ze sobą: śpiwora, ręczników, skarpetek, w których poruszamy się w Ośrodku i w Sali Dharmy, luźnych spodni do kostek do medytacji, osobistą apteczkę na wypadek przeziębienia i innych dolegliwości, ubezpieczenia zdrowotnego i NW.

PLAN I REGUŁY ODOSOBNIEŃ

Przed przyjazdem prosimy o zapoznanie się z planem oraz regułami odosobnień. PLAN I REGUŁY ODOSOBNIENIA

Jak dojechać

Z Dworca Warszawa Centralna
 1. Autobus 521 spod hotelu Mariott, po przeciwległej stronie ulicy od Dworca.
  Czas jazdy: 40 min. – 1h
  Bilet: w każdym kiosku, z reguły w autobusie, 4,40zł
  Przystanek docelowy: Falenica, rondo
  Droga do ośrodka: Od ronda dochodzimy ul. Mozaikową do ul. Małowiejskiej, w którą skręcamy w lewo i dochodzimy do Świątyni 1 km – 15 min.
 2. Kolejka podmiejska, kierunek Otwock (można w ciągu 5 minut przejść na Stację Warszawa Śródmieście każdym peronem z Dworca Warszawa Centralna)
  Czas jazdy: 35 min.
  Stacja docelowa: Falenica
  Droga do ośrodka: Poruszając się ulicą Patriotów (sprawdź na mapie którą, ponieważ są dwie) po stronie bez torów kolejowych cofamy się w kierunku, z którego przyjechał nasz autobus/pociąg aż po około 500 m dojdziemy do skrzyżowania z ulicą Małowiejską. Skręcamy w tą ulicę i po około 500 m dochodzimy do Świątyni, która znajduje się na końcu drogi, tuż przed lasem – są to dwa białe domki po lewej stronie 1 km – 15 min.

Możesz również wziąć taksówkę (GLOB TAXI: +48 666 00 96 68), która nie powinna kosztować więcej niż 80-100zł z Lotniska Chopina, 150-200zł z Lotniska w Modlinie i 60-80zł ze Stacji Kolejowej Warszawa Centralna. Zapytaj taksówkarza o ceny przed podróżą.

Z Lotniska w Modlinie

Weź >>Modlin Bus< w kierunku Warszawy. Wysiądź na przystanku Pałac Kultury i Nauki przy Dworcu Warszawa Centralna i stamtąd podążaj za wskazówkami powyżej.

Możesz również wziąć taksówkę (GLOB TAXI: +48 666 00 96 68), która nie powinna kosztować więcej niż 80-100zł z Lotniska Chopina, 150-200zł z Lotniska w Modlinie i 60-80zł ze Stacji Kolejowej Warszawa Centralna. Zapytaj taksówkarza o ceny przed podróżą.

Z Lotniska Chopina

Znajdź terminal pociągów na lotnisku i wybierz linię S2 w kierunku Sulejówek. Przesiądź się na linię S1 w stronę Otwocka w Śródmieściu na tej samej platformie, gdzie wysiądziesz. W Falenicy podążaj za wskazówkami powyżej. 

Możesz również wziąć taksówkę (GLOB TAXI: +48 666 00 96 68), która nie powinna kosztować więcej niż 80-100zł z Lotniska Chopina, 150-200zł z Lotniska w Modlinie i 60-80zł ze Stacji Kolejowej Warszawa Centralna. Zapytaj taksówkarza o ceny przed podróżą.