Krótka historia Łódzkiego Ośrodka Zen

W lipcu 1980 r. z inicjatywy Jakuba Brzezińskiego i Wojciecha Jeśmana odbyło się w Łodzi pierwsze trzydniowe odosobnienie, zwane Yong Maeng Jong Jin [czyt. jong meng dżong dżin], które tak naprawdę rozpoczęło regularne spotkania medytacyjne w naszym mieście. Początkowo odbywały się one w mieszkaniu Wojciecha Jeśmana, a następnie w mieszkaniach wynajmowanych przez Jakuba Brzezińskiego. Drugie YMJJ w Łodzi odbyło się na początku 1981 r. w wynajętym mieszkaniu na Retkini. W tym początkowym okresie nie istniały jeszcze formalne struktury polskiej Sanghi, więc spotkania medytacyjne organizowane były wówczas na zasadzie prób wspólnych działań, podejmowanych przez osoby, które łączyło zainteresowanie buddyzmem zen.

22 czerwca 1982 r. w Ministerstwie ds. Wyznań zarejestrowano Stowarzyszenie Buddyjskie Zen "Chogye" w Polsce. Od tego dnia rozpoczęła się praca nad zorganizowaniem polskiej Sanghi. Grupa osób regularnie spotykających się na wspólnej praktyce zen w Łodzi otrzymała wtedy status Łódzkiej Grupy Zen, której przewodniczył Jakub Brzeziński (Nauczyciel Dharmy od lata 1981 r.). W ciągu następnych lat Łódzka Grupa Zen poszukiwała stałej siedziby. W roku 1987 przeniosła się na dłużej do mieszkania przy ulicy Brzeźnej i dopiero to mieszkanie Jakuba Brzezińskiego stało się pierwszą siedzibą Łódzkiego Ośrodka Zen (ŁOZ), a on jego opatem. Następną siedzibą ŁOZ (od roku 1991) był lokal przy ulicy Ogrodowej 26 m. 29. Po ustąpieniu Jakuba Brzezińskiego opatem został Aleksander Skwara, a z kolei po jego ustąpieniu opiekunem łódzkiej Sanghi stał się Piotr Marczewski, a liderem Igor Piniński, który ostatecznie od września 2001 r. został oficjalnie zatwierdzonym trzecim opatem Łódzkiego Ośrodka Zen. W lipcu 2007 r. ŁOZ ponownie zmienił adres, przenosząc się do lokalu przy ulicy Zielonej 30 m. 6. Obecnie (od stycznia 2013 r.) siedzibą ŁOZ jest lokal przy ulicy Piotrkowskiej 93 m. 14.

9 marca 2013 r. opat Łódzkiego Ośrodka Zen (Igor Piniński) podczas Ceremonii Inka w świątyni Wu Bong Sah otrzymał tytuł Mistrza Dharmy (Ji Do Poep Sa Nim), uprawniający do nauczania zen w naszej szkole.

E-mail: lodz@zen.pl

Tel: +48 509 241 097 (także SMS)

Adres: ul. Piotrkowska 93 m. 14
90-423 Łódź